Salesianen ondersteunen Liberiaanse jongeren in de gevangenis

9aee014f91a5b1ae6510f1354d252b25 L
De salesiaanse programma's in Liberia bieden jongeren de kans om hun potentieel te benutten

In de centrale jeugdgevangenis van Monrovia (Liberia) zetten salesiaanse missionarissen zich in voor de jonge gevangenen. In dit programma gaan de salesianen twee ochtenden per week langs in de gevangenis en helpen ze met groepsbegeleiding en psychosociale ondersteuning. Daarnaast zorgen ze ook voor kleding, medische hulp, geestelijke steun en juridische bijstand.

"Vanaf het allereerste contact met een gevangene werken de salesianen aan het verminderen van angst en het opbouwen van vertrouwen", aldus Timothy Ploch, interimdirecteur van Salesian Missions, de Amerikaanse ontwikkelingstak van de Salesianen van Don Bosco. "De focus ligt op de situatie van de jongeren en hun toekomst. Als het vertrouwen vroeg wordt opgebouwd, is de kans groter dat de jongeren positief deelnemen aan activiteiten die helpen bij de rehabilitatie en de langetermijnplanning voor de toekomst."

De salesianen zorgen ook voor onderwijs. "De lessen vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 12 en 14 uur. Naast Engels en wiskunde worden ook levensrelevante onderwerpen behandeld met de nadruk op anti-agressietraining. Na de laatste sessie worden er spelletjes georganiseerd voor de jongeren."

Blijven begeleiden

Ook na hun vrijlating blijven de salesianen de jongeren ondersteunen. Ze vergemakkelijken de toegang tot onderwijs en helpen zo bij de re-integratie in de samenleving. Van oktober tot december 2022 werd steun verleend aan 11 scholieren en drie stagiairs. "Door deze jongeren diensten als deze aan te bieden, krijgen ze een kans op een beter leven als ze eenmaal zijn vrijgelaten", aldus Timothy. "Jongeren moeten begeleid worden om te verwerken waarom ze daar zitten. Daarnaast moet er ingezet worden op activiteiten zoals vaardigheidstraining zodat ze na hun vrijlating werk kunnen vinden. Het doel is om ervoor te zorgen dat ze na hun vrijlating een bijdrage leveren aan de maatschappij en niet terugkeren naar de gevangenis."

Extreme armoede

Volgens het Wereldvoedselprogramma leeft naar schatting 64 procent van de Liberianen onder de armoedegrens, 1,3 miljoen van de 4,6 miljoen inwoners in extreme armoede. Ook 41 procent van de bevolking heeft te kampen met voedselonzekerheid, waardoor chronische ondervoeding hoog is. Of het nu gaat om de rehabilitatie van voormalige kindsoldaten of om hulp aan jonge vrouwen bij het overwinnen van obstakels op het gebied van onderwijs: de salesiaanse programma's in Liberia bieden jongeren de kans om hun potentieel te benutten via zowel academische als sociale programma's.

Auteur: ANS