Salesianen staan stil bij belang van water op Wereldwaterdag

WWD ykwta73

22 maart is al sinds 1993 officieel erkend als Wereldwaterdag. Deze dag vestigt onze aandacht op het belang van water in ons leven en maakt ons bewust van de 2,2 miljard mensen die zonder toegang tot veilig water leven.

Dit jaar is 'Water waarderen' het thema voor Wereldwaterdag. Met dit thema wil men focussen op wat water betekent voor gewone mensen, de waarde ervan in hun leven en de gedachten over hoe we deze vitale hulpbron beter kunnen beschermen. In 2021 beschikt de helft van de bevolking niet over de basisvoorzieningen (handen met water en zeep wassen, toiletten, ...). Deze situatie veroorzaakt elk jaar twee miljoen kindersterfgevallen door diarree als gevolg van de inname van onveilig water. Uit andere statistieken blijkt dat het water dat een persoon op één dag in Europa verbruikt gelijk is aan het water dat drie gezinnen in een hele week in Ethiopië tot hun beschikking hebben.

Geconfronteerd met deze situatie zetten ook de salesianen zich op grote schaal in om de toegang tot dit fundamentele goed of levensmiddel te verbeteren. In feite had 25% van de salesiaanse projecten ter bestrijding van het coronavirus in het afgelopen jaar te maken met de toegang tot water en adequate sanitaire voorzieningen. Alleen al in het afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld meer dan 254 000 mensen toegang gekregen tot water en adequate sanitaire voorzieningen dankzij de projecten die zijn uitgevoerd door salesianen.

Meer informatie over de Wereldwaterdag vind je op www.worldwaterday.org