Salesianen starten kerkelijk onderzoek naar mogelijk kindermisbruik in Centraal-Afrikaanse Republiek

Group2012 v1a7axs

Brussel, 25 oktober 2019 - De salesianen van Don Bosco zijn een kerkelijk onderzoek gestart naar één van hun leden. Zoals in juni 2019 al gecommuniceerd samen met de Stichting Dignity, zou een Belgische priester zich tijdens zijn tewerkstelling in de Centraal Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig gemaakt hebben aan kindermisbruik. De nodige instanties, waaronder de Leuvense procureur, werden op de hoogte gebracht van de geruchten. Ondertussen zijn de salesianen van Don Bosco ook een kerkelijk onderzoek gestart.

Mogelijk geval van kindermisbruik in Centraal-Afrikaanse Republiek
Een Belgische priester van de salesianen heeft zich in de Centraal-Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik. De betrokkene werd in 2012 in België veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren. Na zijn veroordeling kreeg de priester de toestemming van de probatiecommissie om een logistieke opdracht te vervullen in de Centraal Afrikaanse Republiek.

“Ondanks onze opvolging en die door Justitie, zijn we deze zomer, in het kader van een extern onderzoek ingelicht over mogelijk nieuwe feiten. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de aantijgingen correct zijn en om hoeveel slachtoffers het gaat”, verduidelijkt Carlo Loots, het aanspreekpunt voor seksueel misbruik door salesianen uit Vlaanderen en Nederland.

Naast gerechtelijk onderzoek ook kerkelijk onderzoek
“Zodra we op de hoogte gesteld werden van het mogelijke kindermisbruik, hebben we het nodige gedaan om de veiligheid van de lokale kinderen te verzekeren. De priester in kwestie werd teruggeroepen en de nodige instanties, waaronder de Leuvense procureur, werden op de hoogte gebracht”, verklaart Carlo Loots.

Ondertussen zijn de salesianen van Don Bosco ook een kerkelijk onderzoek gestart. Met deze maatregelen volgen ze de meest recente richtlijnen van de Rooms-Katholieke Kerk.

Procedures ter preventie van seksueel misbruik
“Kindermisbruik staat haaks op het ideaal van Don Bosco dat het welzijn en de integrale ontplooiing van jonge mensen beoogt. We nemen misbruik en overschrijdend gedrag dan ook zeer serieus. Het afgelopen decennium hebben we verschillende procedures ingevoerd ter preventie van kindermisbruik”, verduidelijkt Loots.

Kandidaat-salesianen moeten strenge screening- en beoordelingsprocessen ondergaan om zo te verzekeren dat elke kandidaat die een risico vormt op seksueel misbruik, uitgesloten wordt. Daarnaast worden startende salesianen onderworpen aan een psychologische en seksuele beoordeling en aan sociale media en criminele achtergrondcontroles. Jaarlijks wordt er ook een meerdaagse vorming voorzien rond lichamelijkheid, affectiviteit, seksualiteit, relaties voor salesianen in opleiding. Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag (preventie, meldplicht, reactiebeleid …).

Meldpunt seksueel misbruik in de Kerk
We roepen iedereen die binnen een kerkelijke context het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik of vermoedens heeft van incidenten van seksueel misbruik op om contact op te nemen met de kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie”, concludeert Loots. Dat kan op het mailadres info.misbruik@kerknet.be of op het nummer 02 509 97 43.