Salesianen zetten zich in voor duizenden vluchtelingen in Kenia

Kakuma a3ijnkn

In ons Don Bosco magazine van februari kan u het verhaal van Jente Rosseel lezen. Jente is oud-leerling van Don Bosco Halle en startte in het 'Kakuma Refugee Camp' in Kenia een IT-opleiding voor vluchtelingen op. Maar Jente is niet alleen, want ook de salesianen van Don Bosco zijn nadrukkelijk aanwezig in Kakuma.

Ongeveer 831 kilometer van de Keniaanse hoofdstad Nairobi ligt het Kakuma Refugee Camp. Het is het tweede grootste vluchtelingenkamp van Afrika en herbergt momenteel zo'n 225.000 vluchtelingen. Deze vluchtelingen komen uit negen landen waaronder Zuid-Soedan, Soedan, Somalië, Congo, Rwanda en Burundi. Naar schatting bestaat meer dan vijftig procent van de totale vluchtelingenpopulatie in het kamp uit jongeren en kinderen. Hun verhalen zijn triest, maar zitten vol hoop.

Meer dan 50% van de vluchtelingenpopulatie in het kamp bestaat uit kinderen en jongeren.

Ernstige trauma's
Sommige vluchtelingen hebben ernstige traumatische ervaringen meegemaakt, waaronder geweld en zelfs de dood van dierbaren als gevolg van politieke instabiliteit in hun land van herkomst. Een groot aantal van hen leeft met weinig of geen hoop om naar hun land terug te keren. De ironie van dit alles is de vreugde en de hoop die altijd op hun gezicht te lezen is. Deze vreugde komt zo duidelijk naar voren in hun gastvrije houding en in kleurrijke liturgische vieringen.

In de loop der jaren hebben de salesianen van Don Bosco immense bijdragen geleverd aan het welzijn van de vluchtelingen. Van alle organisaties (religieuze en seculiere) die in het kamp werken, zijn de salesianen de enige die in het kamp tussen de vluchtelingen verblijven. Het vermogen van de salesianen om zich met de vluchtelingen te vereenzelvigen, heeft hun in het kamp en daarbuiten bewondering en respect gebracht.

De salesiaanse parochie
De salesianen van Don Bosco hebben een verscheidenheid aan missie-activiteiten in het kamp. Opvallend is de geestelijke dienstverlening aan de vluchtelingen, want in het kamp beheren de salesianen de enige katholieke parochie (de Holy Cross Catholic Parish). De parochie heeft tien buitenposten die verspreid liggen over het kamp. Er zijn twee priesters in de parochie: pater Jose Padinjareparampil en pater Eric Owuor. Met de hulp van twee Jezuïetenpriesters is de parochie in staat om elke zondag de mogelijkheid van de Heilige Eucharistie aan te bieden aan alle posten. "Als onderdeel van het pastorale programma van de parochie organiseren we ook regelmatig jeugdseminaries en workshops die zeer nuttig zijn voor de menselijke en christelijke vorming van onze jonge vluchtelingen", zegt pater Eric Owuor.

De 'Savio Club' bevordert de geloofsvorming en karakterontwikkeling van de kinderen.

Savio Club
Aangezien de overgrote meerderheid van de vluchtelingen jongeren en kinderen zijn, kwamen de salesianen in 2014 met een initiatief om de kinderen te begeleiden via een programma met de naam 'Savio Club'. Het doel van dit initiatief? De geloofsvorming en karakterontwikkeling van de kinderen in het kamp te bevorderen. "Er is een ongelooflijk verschil tussen de kinderen die de Savio Club hebben doorlopen en de rest", merkt Kelvin, een catechist in de parochie, op. "Ze zijn heel actief in de kerk, gedragen zich goed en presteren ook veel beter op school." Het aantal kinderen dat lid is van deze club bedraagt meer dan duizend per jaar.

Technisch Instituut Don Bosco
Een ander belangrijk aspect van de Don Boscomissie in het kamp is het aanbieden van technische vaardigheden aan de vluchtelingen. Met de hulp van de UNHCR leiden de medebroeders het Technisch Instituut Don Bosco in het kamp. De cursussen die in het programma worden aangeboden zijn: metsen, elektriciteit en zonne-energie, automontage, loodgieterij, kleermakerij, lassen en fabricage, secretariaatswerk, computerwerk en alfabetiseringsprogramma's.

Eén van de cursussen die de Don Boscoschool aanbiedt, is kleermakerij.

Om de efficiëntie en toegankelijkheid van de opleiding te vergroten, hebben de salesianen nog vier andere centra verspreid over het kamp. Deze bieden dezelfde diensten aan. In de loop der jaren hebben de salesianen meer dan drieduizend vluchtelingen per jaar voorzien van technische vaardigheden die de jongeren in staat hebben gesteld in hun levensonderhoud te voorzien, zowel in het kamp als in de landen van herkomst en repatriëring.

Uitdagingen

Eén van de uitdagingen waarmee de salesianen worden geconfronteerd, is het tekort aan personeel. Zoals eerder opgemerkt is de salesiaanse zending verspreid over het kamp en daarom is het een grote uitdaging om een kwaliteitsvolle salesiaanse aanwezigheid te bieden aan de jonge vluchtelingen. Een andere recente uitdaging heeft te maken met infrastructuur. In 2020 werden enkele werkplaatsen en klassen verwoest door het instorten van de oevers van de overstromende rivieren. Ondanks deze uitdagingen is de ijver van de salesianen voor de missie geen centimeter verminderd.

Ben je ook benieuwd naar het project van oud-leerling Jente Rosseel in het Kakuma Refugee Camp? Schrijf je via deze link dan nog snel gratis in op Don Bosco magazine. Je ontvangt het magazine dan begin februari in je brievenbus.