"Samen bouwen aan digitaal platform voor Don Boscoscholen"

Tegen volgend schooljaar moeten alle scholen aan hun leerlingen van het derde jaar een hernieuwd of volledig nieuw lessenpakket aanbieden. Daarom roept Don Bosco Genk leerkrachten op om samen te werken bij het maken van (digitale) handboeken.

Onderwijs zit in een stroomversnelling. De vernieuwing en de lange periode van afstandsonderwijs verplichten leerkrachten om hun onderwijspraktijk te herzien. Iedere leerkracht staat voor een enorme uitdaging om te zorgen voor aangepast lesmateriaal. Don Bosco Genk roept leerkrachten daarom op om samen te werken bij het maken van (digitale) handboeken.

Democratisch onderwijs

"Diverse uitgeverijen voeren een marketingpolitiek om hun schoolboeken aan te prijzen bij leerkrachten. Ouders zijn dan verplicht om deze schoolboeken aan te kopen", legt Myriam Pecquet, leerkracht van Don Bosco Genk, uit. "Het uitschakelen van uitgeverijen in dit proces kan zorgen voor een kostenbesparing bij de ouders. Een samenwerkingsverband tussen leerkrachten kan zorgen voor democratische school-en werkboeken conform de leerplandoelstellingen."

"Inspiratie voor dit project halen we bij Don Bosco", vult graadcoördinator van de derde graad Ann Reyskens aan. "In de negentiende eeuw migreerden jongeren van het platteland van Noord-Italië om werk te vinden in Turijn. Velen van deze ongeschoolde jongens vonden geen job en belandden in de criminaliteit. Don Bosco richtte daarom de eerste beroepsscholen op. Hij kreeg een oude drukpers in handen, schreef schoolboeken en gaf ze uit. Dit is de basis voor onze wereldwijde organisatie die gericht is op het verschaffen van degelijk onderwijs."

De vernieuwing en corona

"De vernieuwing in de tweede graad gaat in op 1 september 2021. Uitgeverijen bieden handboeken aan voor de traditionele vakken, maar vakken die maar aan een beperkt aantal leerlingen gegeven worden, zijn commercieel niet interessant. Leerkrachten stellen dan zelf een hand- en werkboek samen. Deze leerkrachten hebben meestal geen collega’s die dezelfde leerstof geven. Samenwerken met collega’s uit andere Don Boscoscholen bij het opstellen van een handboek kan verrijkend zijn", aldus Don Bosco Genk.

"De keuze voor een digitale versie lijkt logisch. Er wordt vanwege de overheid een budget voorzien om in de volgende twee schooljaren iedere leerling in het secundair onderwijs een laptop te geven. Digitale handboeken worden op deze manier toegankelijk voor alle leerlingen. Samenwerking met verschillende scholen en verschillende niveaus geeft de mogelijkheid om een platform voor uitgewerkte lessen aan te bieden, een soort Wikipedia voor lessen."