Samen Gods kracht en steun ontvangen

Zusters ee9g6y1

In de gemeenschap van de Zusters van Don Bosco in Groot-Bijgaarden koos men ervoor om afgelopen weekend het sacrament van de zieken te ontvangen.

"Het evangelie van de storm op het meer waar Jezus zijn leerlingen tegemoet komt was hierbij de leidraad", vertelt zuster Katelijn. "Samen op weg gaan en lijden en ziekte durven dragen in verbondenheid. Het is een kracht en tegelijkertijd een opdracht, maar ook een enorme genade."

Feestelijk avondmaal
"E.H. Bert Vanhecke ging voor. Achteraf genoten we van een ietwat feestelijker avondmaal en werd er soms expliciet, soms in stilte gedeeld over de viering", aldus zuster Katelijn. "Of zoals in één van de teksten stond: ‘Niemand kan die angst en dat verdriet wegnemen. Ook God die je aanroept, neemt ze niet weg. Je kunt ze alleen dragen als er liefde is. Liefde van lieve mensen: trouw toegewijd, hartelijk en genegen. In die liefde mag je God vermoeden. Je wordt niet alleen gelaten. De liefde geeft kracht en hoop, die liefde zorgt voor je, die liefde motiveert je om door te gaan.” Naar Marinus Van den Bergh."