“Samen met deze jongeren het jeugdwerk ontdekken”

Cursus2 r0diumv

Deze zomer pakte Jeugddienst Don Bosco, in samenwerking met Stad Leuven, uit met een primeur. Naast de vele animatorcursussen en speelpleinwerkingen organiseerde de jongerendienst ook een speciale basiscursus voor jongeren uit OKAN-klassen (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers). Vijftien deelnemers uit acht verschillende landen leerden zo de magische wereld van het jeugdwerk kennen.

Een andere aanpak, maar een leuke ervaring. Dat vertelt begeleider Maarten Lens, die bij de jeugddienst instaat voor de cursussen jeugdwerk en voor vorming op maat. “We waren met vijftien jongeren tussen de 15 en 17 jaar uit verschillende scholen. Maar deze jongeren komen niet alleen uit verschillende scholen; ze hebben ook allemaal een andere achtergrond. Zo hadden we deelnemers uit Somalië, Eritrea, Brazilië, Roemenië, China, Oekraïne, Burundi en Ghana.”


Hoe is deze samenwerking met Stad Leuven tot stand gekomen?
“Stad Leuven doet al enkele jaren een animatorcursus met OKAN-jongeren. Ze merkten echter op dat een cursus waar een attest aan verbonden hangt, te veel druk op de schouders van deze jongeren legt. Naast hun moeite met de taal is ook het begrip ‘speelplein’ vaak onbekend bij de jongeren. Daarom schreef Stad Leuven een bestek uit voor een startanimatorcursus. Ik las het bestek en vond het passen binnen onze werking en de visie van Don Bosco. Ik schreef een uitgebreid dossier en Stad Leuven koos er voor om met ons in zee te gaan.”

Jij geeft vaker animatorcursussen. Merkte je een groot verschil?
“Er zijn twee belangrijke verschillen die ik opgemerkt heb. Doordat sommige van deze jongeren nog niet lang in België zijn, hebben ze moeite met de taal. Daarmee bedoel ik niet dat ze geen Nederlands spreken, maar eerder dat moeilijke begrippen en concepten lastig te begrijpen zijn. Ik kreeg soms het gevoel dat zowel de begeleiders als de deelnemers te veel bezig waren met de taal makkelijk te houden, waardoor de inhoud wat verloren ging. Maar door gebruik te maken van veel gebaren, eenvoudig taalgebruik en héél veel humor, bleef de sfeer opperbest. Daarnaast is het jeugdwerk in Vlaanderen uniek in de wereld. Samen spelen op een speelplein, onder begeleiding van vrijwillige tieners, is echt wel bijzonder. Om trots op te zijn eigenlijk. Het begrip speelplein uitgelegd krijgen aan jongeren die in sommige gevallen nog nooit in groepsverband een spel hebben gespeeld, blijkt toch niet altijd even eenvoudig te zijn. Gelukkig waren ze allemaal gemotiveerd.”


Hoe gaat het nu verder voor deze jongeren?
“Stad Leuven volgt hun traject vanaf nu verder op. Ze gaan op één van de Leuvense speelpleinen een week ervaring opdoen. Als dat goed bevalt kunnen ze blijven komen naar het speelplein en volgend jaar een volledige animatorcursus volgen. Zo blijven ze hopelijk in het jeugdwerk betrokken.”

Nu de cursus erop zit, denk je dat dit voor herhaling vatbaar is?
“Het was een erg leuke en leerrijke week, zowel voor de deelnemers als voor de begeleiders. We hopen in de toekomst nog met Stad Leuven samen te kunnen werken om deze startanimatorcursus opnieuw aan te bieden. Natuurlijk zijn er verschillende dingen die we anders zullen aanpakken, maar gelukkig blijven die beperkt tot details. Zoals al aangegeven hebben deze jongeren véél meer nood aan spel ontdekken, vooraleer ze zelf spel kunnen begeleiden. Het belangrijkste is om samen het jeugdwerk te ontdekken en ze goesting te geven naar meer. Zo krijgen ook zij de microbe te pakken!”

Auteur: Tim Bex