Op zondag 14 januari was het de ‘werelddag van de migranten en vluchtelingen’ – daarmee wil de katholieke kerk sinds 1914 aandacht vragen voor een waardige en rechtvaardige opvang en integratie.

Dit jaar schetst paus Franciscus in zijn wereldbrief vier stappen die migranten en vluchtelingen moeten helpen om in een nieuw land een betere toekomst te kunnen opbouwen. Waar migranten en vluchtelingen aankomen moet een samenleving bereid zijn hen te * verwelkomen (onthaal, begeleiding), * te beschermen (erkenning en verzekering van fundamentele rechten), * hun leven bevorderen (hun capaciteiten helpen ontplooien en vormen) en * hen integreren (voorwaarden scheppen om een plaats te hebben in de nieuwe samenleving). En in het spoor van Don Bosco kunnen we daarbij nog aanvullen dat het belangrijk is dat jonge mensen de samenleving mee vorm kunnen geven, door hun aan te moedigen om met hun talenten iets te doen en samen aan de slag te gaan.

Het was een mooi toeval dat we op deze dag een sportzaal vonden in Oostende, waar we een zaalvoetbaltornooi konden laten spelen. Zo konden we het bovenstaande in praktijk brengen. Twee jongeren uit het jeugdhuis stelden de vraag naar een voetbaltornooi, en samen zochten we naar een zaal, motiveerden andere jongeren om een ploeg te maken en zich in te schrijven, en stelden samen het tornooireglement en de tornooiformule op. Ook zochten en vonden we een scheidsrechter. Er waren zes ploegen ingeschreven en er waren ook heel wat supporters van de partij. Met het nodige jeugdige enthousiasme, veel fair play en het warme applaus bij een mooie actie of doelpunt werd het een geslaagde namiddag. Met jongeren uit veel verschillende landen en culturen, van Afghanistan, Albanië en Armenië over België, Congo, Indonesië, Irak, Georgië, Kameroen, Koerdistan, Palestina, Servië, Soedan en Tsjetsjenië tot Yemen, werd het een dag van elkaar ontmoeten, samen sporten, elkaar aanmoedigen, plezier maken en elkaar beter leren kennen en waarderen – omdat we allemaal mensen zijn!