Eric Haelvoet, sdb, vertelt enthousiast over de initiatieven die verbonden zijn aan de Savioparochie.

Het hangt duidelijk zichtbaar aan de gebouwen van ons Saviocentrum: ’t Savio leeft. En of! Drie salesiaanse priesters (Mgr. Bert Vanbuel, Koen Timmermans en ikzelf) mochten een bloeiende parochie van onze voorgangers ontvangen. Er zijn ongeveer 50 bewegingen verbonden aan onze parochie. Voor het grootste gedeelte worden ze gedragen door vrijwilligers. Zoveel goede mensen die zich inzetten is gewoon zalig!

Er staan na onze start op 15 augustus, nieuwe projecten in de stijgers. In de pastorie worden de vergaderzaal, de keuken en het bureel van de pastoor vernieuwd. Er zijn twee lectio divinagroepen gestart: één voor 17-45-jarigen en een andere voor 45-plussers. Op zondag 2 december was er de eerste sponsortocht ten voordele van Welzijnszorg. Ikzelf stapte de omtrek van onze Savioparochie driemaal (totaal 30 km). Om 7.30 uur verschenen er vijf moedigen, om 10.30 uur waren we met veertien en om 13.30 uur met twaalf. Twee atleten stapten tweemaal mee. De voorlopige opbrengst bedraagt meer dan € 2.700. En een bevriend gezin uit Boom zorgde voor soep en een wafel bij de drie aankomsten.

Maar we willen toch vooral een dikke proficiat uitspreken voor de vele Saviomensen die zich al vele jaren trouw inzetten voor talrijke prachtige activiteiten.