Scholen groeien naar elkaar toe op de Don Boscocampus te Sint-Pieters-Woluwe

SPWT Inl fr Overleg20 9 u4hgjf6

Op vrijdag 11 januari 2019 vond een ontmoeting plaats te Woluwe met de verantwoordelijken van de Franstalige en Nederlandstalige school. Beide scholen bevinden zich broederlijk naast elkaar in hetzelfde gebouwencomplex aan de Guldendallaan, maar sinds de splitsing, vele jaren geleden, was er nagenoeg geen samenwerking meer. Het voorbije jaar kwam de communicatie in een stroomversnelling en worden er steeds vaker bruggen gebouwd.

Rond de tafel zaten vanwege de Franstalige school Bernadette Devillé en Stéphane Allard, respectievelijk directeur en adjunct-directeur, en Luc Henrard, voorzitter van de Inrichtende Macht. Van Nederlandstalige kant waren dat Didier Finet, voorzitter, en Norbert Vanbeselaere, ondervoorzitter van het DBOC, en Dirk Kerkhoven, schooldirecteur. Ook Wilfried Wambeke, provinciaal, en Cor Anthonissen, salesiaanse gemeenschapsoverste, waren er bij.

Twee scholen op dezelfde campus bieden wederzijds een hele reeks mogelijkheden en daar willen we in de toekomst als ‘Brusselse’ school meer gebruik van maken. We maakten afspraken op korte termijn en droomden van evoluties op langere termijn. Met de kleine stappen die nu reeds gezet worden, ervaren beide directies reeds een win-winsituatie. Immers, het gaat om dezelfde jonge mensen, om onderwijs en begeleiding vanuit een zelfde pedagogisch-pastorale aanpak en met dezelfde doelstellingen. De kaarten samenleggen geeft ons meer troeven om uit te spelen, in het belang van samen bijna 1.400 jongeren.

Tijdens het gesprek mochten we genieten van enkele lekkere gerechten die de leerlingen van het leerrestaurant (Centrum Leren en Werken) voor ons hadden bereid. De ene leraar-kok was ziek en de andere was onverwacht afwezig door een overlijden in de familie, maar de leerlingen lieten zich niet afschrikken. Een Afghaanse leerling nam de leiding en ze verdeelden de taken om ons te verrassen met een lekkere maaltijd. Ondertussen moesten ze ook nog de hapjes klaarmaken voor de nieuwjaarsreceptie van de leerkrachten. De vlotte samenwerking in de keuken en wat ze allemaal tevoorschijn toverden, maakte indruk op ieder van ons.

Een bezoek aan de nieuwbouw van de Franstalige school sloot de ontmoeting af.