Screening eerste graad Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe achter de rug

Screening SPW4 l6zlyx1

Na een onderbreking van zes maanden kwamen de leerlingen van de eerste graad van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe op 1 september met een glimlach terug naar school. Voor sommigen een nieuwe school, voor anderen een terugkeer naar het oude nest. Voor de meerderheid van het eerste jaar van de eerste graad was het een hele mijlpaal om de overstap te maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

Op de eerste dag leerden de leerlingen elkaar en de school kennen via een fotozoektocht. Vanaf de tweede dag startte de screening. Met screening bedoelen we dat de leerlingen per vak oefenbundels en praktische workshops krijgen die ze zelfstandig dienen te maken. Op die manier kunnen de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding een zicht krijgen op hun kennen en kunnen aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Claire-Eline Theyskens, pedagoog en leerlingenbegeleider in de eerste graad van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, en Pieter-Jan Claes, psycholoog, lichten de screening iets uitgebreider toe.

"Deze screening staat los van de coronalockdown en heeft als doel om zicht te krijgen op (eventuele) leerachterstand(en)", klinkt het. "Nadien werden de leerlingen in niveaugroepen ingedeeld om binnen- en tussenklasdifferentiatie te faciliteren om zo leerwinst te promoten en drop-out te voorkomen. Tijdens de screening werd er niet alleen gepolst naar kennis, maar ook naar technische vaardigheden. Zo dienden de leerlingen bijvoorbeeld groenten te snijden voor een lekkere soep, in de technische ruimte gebruik te maken van allerlei werktuigen, enzovoort."

Drie niveaugroepen
"Naar aanleiding van de resultaten werden de leerlingen in 3 niveaugroepen ingedeeld voor wat betreft de hoofdvakken (Frans, Wiskunde, Nederlands en STEM/Maatschappij-Welzijn): blauw, geel en oranje. Elke kleur correspondeert met de capaciteiten/vaardigheden die de leerlingen reeds verworden hebben. Dit in combinatie met de mate van zelfredzaamheid."

"De blauwe groep heeft het meeste ondersteuning nodig en langere instructie. Deze leerlingen krijgen tevens meer tijd voor het behalen van competenties en het maken van opdrachten. De gele groep staat al verder in haar vaardigheidsontwikkeling, maar heeft nog niet de mate van zelfredzaamheid verworven om zelfstandig aan de slag te gaan (wat voor de oranje groep wel het geval is). Bij deze gele groep ligt de lat iets hoger (qua verwachtingen) dan bij de blauwe groep. De oranje groep tenslotte, is het meest zelfredzaam en staat het verst in de ontwikkeling van vaardigheden. Van die groep wordt een grote mate van zelfstandig werk verwacht. Belangrijk met dit alles is dat de groepen niet vast staan. We evalueren de vorderingen van de leerlingen continu en passen indien nodig aan. Zo wordt het mogelijk om een groep te stijgen/te dalen. Dit alles om onderwijs op maat aan te bieden en de succeservaringen van de leerlingen te verhogen."