In Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, school voor Wetenschap en Techniek, hebben leerlingen op 22/02 het zelfgeschreven toneelstuk ‘Screenshot’ opgevoerd.

De voorstelling werd in elkaar gebokst met de hulp van BarbaraSarafian. De bekende Gentse actrice bracht vorig schooljaar een bezoek aande school en voelde direct mogelijkheden voor een nieuw project. Even later ontving Barbara een tiental meisjes en jongens in een camper die net buiten de school geparkeerd stond voor een persoonlijke babbel waarin niets taboewas. Die gesprekken van Sarafian met deze jongeren leverden de inhoud vanhet script. “Onze jongens en meisjes hebben zich helemaal gegeven. Het is een voorstelling over dromen, angsten, ontgoochelingen en verwezenlijkingen”, zegt projectleider en leerkracht Wouter Ghijs. De opvoering was eenmalig, hoewel velen het voelden kriebelen om hier meer mee te doen...