Sint-Jozef, eenvoudige arbeider waar Don Bosco naar opkeek

Sint Jozef zrabrm9

Vandaag vieren we het feest van Sint-Jozef. We staan even stil bij de plaats van deze heilige in het leven van Don Bosco. Daarnaast vieren we op 19 maart ook de salesiaan-coadjuteurs in Vlaanderen en Nederland.

Uit vele geschriften van Don Bosco blijkt hoezeer hij de heilige Sint-Jozef liefhad. Hij benoemde hem tot patroon van het Oratorio en riep hem uit tot beschermer van de leerlingen tijdens hun schoolexamens. In 1859 richtte Don Bosco de ‘Compagnie van de heilige Jozef’ op, bedoeld voor de vakjongens en de jonge arbeiders met het oog op de ontwikkeling van hun spiritueel leven.

Don Bosco publiceerde in 1867 een boekje over het leven van de heilige Jozef. In dit werkje vinden we 60 verwijzingen naar de Bijbel. In zijn commentaren legt Don Bosco volgende accenten: God vertrouwt de zorg voor zijn Zoon toe aan een eenvoudige en rechtvaardige arbeider, Jozef is de eerste mens die God mocht eren toen Hij mens werd, hij lijdt eronder dat Jezus in zulke armoedige omstandigheden moest geboren worden, samen met Maria is hij een voorbeeld voor alle ouders.

Het zal zeker geen toeval zijn dat Don Bosco in de basiliek van Maria Hulp der Christenen in Valdocco met een groot schilderij Sint-Jozef een belangrijke plaats gaf. Terwijl Sint-Jozef in die tijd vaak afgebeeld werd op zijn sterfbed of tijdens het werk, liet Don Bosco hem in beeld brengen als vaderfiguur. Niet Maria, maar Jozef heeft het kind Jezus op de arm. Het was voor de jongens van het Oratorio, die in veel gevallen door hun ouders aan hun lot overgelaten waren, een voortdurende oproep om als ze later zelf een gezin zouden hebben hun kinderen met veel liefde te omringen en een voorbeeld te nemen aan de zorg van Jozef voor zijn gezin.

Stille werkers zoals Jozef
Bij de salesianen in Nederland is het een traditie om op het feest van Sint-Jozef ook de salesiaan-coadjuteurs te vieren, een traditie die Vlaanderen graag wil volgen. Onze coadjuteurs zijn vaak de stille werkers die - zoals Jozef - het beste van zichzelf geven, concreet en levensnabij, in dienst van jonge en gewone mensen.