Sinterklaas én kerstman op bezoek in Internaat Don Bosco Wijnegem

Kerstmarkt afakxoz

Ook in het Don Bosco Internaat in Wijnegem kwam Sinterklaas een bezoekje brengen aan de kinderen, maar daar stopte het niet. Want ook de Kerstman kwam al eens langs op de kerstmarkt die eindelijk, na enkele jaren onderbreking, weer kon doorgaan.

"Na enkele jaren onderbreking kon onze kerstmarkt gelukkig weer doorgaan", legt zuster Ann Meyvisch uit. "Het werd een heel gezellige en sfeervolle namiddag. Naast het vele eten en drinken werden er ook zelfgemaakte kerstkransen, kerststukjes, kaartjes, posters ... verkocht. Ook de kinderen droegen hun steentje bij, want al weken op voorhand waren ze aan het werk om mooie kerstknutselwerkjes te kunnen verkopen. Zuster Katelijn en zuster Lies verkochten zelfgemaakte confituur om armoede te bestrijden en Chris Willocx verkocht zelfgemaakte kaarsen ten voordele van zuster Rosa Willocx haar missiewerk in Congo. Het werd een warm ontmoetingsfeest voor kinderen, ouders, de Salesiaanse Familie, oud-leerlingen en vrienden van het internaat. Het vraagt heel wat werkkracht en energie, maar het is de moeite waard om het ieder jaar opnieuw te organiseren."

Sinterklaas op bezoek
Amper drie dagen na de kerstmarkt was er opnieuw hoog bezoek, want Sinterklaas kwam langs. "Op het plein werden de Sint en zijn drie roetpieten opgewacht door een vrolijke bende kinderen en opvoedsters", aldus zuster Ann. "De Sint schudde handjes en ontving tekeningen. Na een blij onthaal deden we een welkomstdans en zongen we de mooiste liedjes. Tenslotte trok de Sint van leefgroep tot leefgroep, waar hij voor elk kind een goed woordje had uit zijn grote boek en een zakje vol lekkers. Elke leefgroep mocht heel wat speelgoed ontvangen waarmee ze samen kunnen spelen. Bij hun vertrek, waren er alleen maar gelukkige gezichten te zien. Hopelijk rijdt hij ook volgend jaar ons internaat niet voorbij!"