Spaanse Salesiaanse martelaren (22 september): 'Gedood omwille van hun geloof'

Grave 674443 640 tmmzmkx

Op 22 september herdenken wij

ZALIGE JOSE' CALASANZ MARQUES, priester en martelaar

ZALIGE ENRIQUE SAIZ APARICIO, priester en martelaar

ZALIGE DREËNNEGENTIG GEZELLEN, martelaren

In de periode tussen 1936 en 1939 werd Spanje verscheurd door een dramatische en bloedige burgeroorlog. Een conflict ontsproten uit ideologische geschillen! Ook de kerk in Spanje onderging er de gevolgen van, vooral door toedoen van anarchistische en militante groeperingen. Er brak een geweldige vervolging uit. Duizenden priesters, religieuzen en leken werden vermoord enkel en alleen omdat ze christen waren. Onder hen zeer veel leden van de salesiaanse familie: 38 priesters, 25 coadjuteurs, 22 clerici, 2 dochters van Maria Hulp der Christenen, 4 salesiaanse medewerkers, 3 aspiranten en 1 leek medehelper. In totaal 95 personen.

Drie onderscheiden processen voor de erkenning van het martelaarschap werden ingezet. Achteraf werden die tot twee herleid. Het eerste proces betreft de groep van Valencia. Deze groepering telt 32 martelaren met aan het hoofd ervan don José Calasanz Marqués. De twee andere groepen, die van Madrid en Sevilla, zijn achteraf samengevoegd tot één proces. Ze omvatten 63 martelaren. Die laatste groep staat onder de leiding van don Enrique Saiz Aparicio .

De eerste groep - 32 martelaren – ontving het decreet van martelaar op 20 december 1999. Paus Johannes Paulus II heeft hen op 11 maart 2001 zalig verklaard, samen met alle martelaren van het aartsbisdom Valencia. De martelaren uit de tweede groep - 63 martelaren – ontvingen het decreet van martelaar op 26 juni 2006. Zij werden zalig verklaard samen met de martelaren van de aartsbisdommen van Madrid en Sevilla. Deze zaligverklaring werd verricht door kardinaal José Saraiva Martins onder het pontificaat van paus Benedictus XVI op 28 oktober 2007.

Don José Calasanz Marqués

José Calasanz Marqués werd te Anacque nabij Azanuy in Spanje geboren in 1872. In 1886 heeft hij Don Bosco gezien die op dit ogenblik erg vermoeid was en veel leed. Hij is salesiaan geworden in 1890. Vijf jaar later, in 1895, werd hij tot priester gewijd. Don Rinaldi heeft hem tot zijn secretaris benoemd. Daarop werd hij provinciaal van de provincie Perù-Bolivië. Eenmaal terug in Spanje werd hij provinciaal van Barcelona-Valencia. Don Calasanz Marqués was een salesiaan met een groot hart. Ook een harde werker. Vanaf het begin zette hij zich onverpoosd in voor het welzijn van zijn medebroeders. Samen met andere salesianen werd hij gevangen genomen en meegenomen tijdens de retraite die hij leidde te Valencia. Onderweg, op de weg van Valencia naar Madrid, werd hij door een geweerschot aan het hoofd gedood. Dit had plaats op 29 juli 1936.

Don Enrique Saiz Aparicio

Enrique Saiz Aparicio is afkomstig van Ubierna nabij Burgos in Spanje. Daar werd hij in 1889 geboren. Hij was nauwelijks zestien jaar toen hij naar het noviciaat trok. In 1918 werd hij tot priester gewijd. Hij is van meerdere huizen directeur geweest zoals in Salamanca, in Madrid en, bij het uitbreken van de revolutie, in het aspirantaat te Carabanchel Alto nabij Madrid. Hij was een vroom man, zeer ijverig en toegewijd aan zijn taak. Op 20 juli 1936 vielen militanten het huis van Carabanchel Alto binnen. Dadelijk bood hij zich aan om te sterven in plaats van alle anderen: 'Als ge bloed wilt, hier ben ik. Maar doe geen kwaad aan deze jongens.' De jongens werden vrijgelaten, maar don Saiz Aparicio werd samen met 8 medebroeders opgepakt om ter dood gebracht te worden. Enige tijd voor zijn dood vertrouwde hij een vriend het volgende toe: 'Wat is er beter dan te mogen sterven tot glorie van God?'In de avond van 2 oktober 1936 werd hij gefusilleerd. Hij heeft zijn leven geofferd in ruil voor dat van de jongens die de Voorzienigheid hem had toevertrouwd.

De 32 martelaren van Valencia

Priesters:

José Calasanz Marqués + Valencia 29 juli 1936 64 j.

Francisco Bandrés Sanchez + Barcelona 3 augustus 1936 40 j.

José Batalla Parramon + Barcelona 4 augustus 1936 63 j.

Jaime Bonet Nadal + Tarrega 15 augustus 1936 52 j.

José Bonet Nadal + Barcelona 13 augustus 1936 60 j.

José Caselles Moncho + Barcelona 27 juli 1936 29 j.

José Castell Camps + Barcelona 28 juli 1936 34 j.

Sergio Cid Pazo + Barcelona 30 juli 1936 50 j.

Recaredo de los Rios Fabregat + Valencia 9 december 1936 43 j.

José Gimenez Lopez + Valencia 9 december 1936 32 j.

Julio Junyer Padern + Montjuic 26 april 1938 45 j.

Antonio Maria Martin Hernandez + Valencia 10 december 1936 51 j.

Juan Martorell Soria + Valencia 9 augustus 1936 47 j.

José Otin Aquilé + Valencia ? november 1936 35 j.

Julian Rodriguez Sanchez + Valencia 9 december 1936 40 j.

Alvaro Sanjuan Canet + Villena 1 oktober 1936 28 j.

Coadjuteurs:

Jaime Buch Canals + Valencia 31 juli 1936 57 j.

Augustin Garcia Calvo + Valencia 10 december 1936 31 j.

Eliseo Garcia Garcia + Garraf 19 november 1936 29 j.

Jaime Ortiz Alzueta + Barcelona 27 juli 1936 27 j.

José Rabasa Bentanachs + Barcelona 4 augustus 1936 74 j.

Angel Ramos Velazquez + Barcelona 11 oktober 1936 60 j.

Gil Rodicio Rodicio + Barcelona 4 augustus 1936 48 j.

Clerici:

Zacarias Abadia Buesa + Barcelona 27 juli 1936 22 j.

Javier Bordas Piferrer + Barcelona 24 juli 1936 22 j.

Miguel Domingo Cendra +Tarragona 11 augustus 1936 29 j.

Félipe Hernandez Martinez + Barcelona 27 juli 1936 23 j.

Pedro Mesonero Rodriguez + Torrent 21 augustus 1936 24 j.

Felix Vivet Trabal + Barcelona 26 augustus 1936 25 j.

Dochters van Maria Hulp der Christenen:

Maria Amparo Carbonell Munoz + Barcelona 6 september 1936 43 j.

Maria Carmen Moreno Benitez + Barcelona 6 september 1936 51 j.

Leek medehelper (familiant):

Alejandro Planas Sauri + Garraf 19 november 1936 58 j.

De 42 martelaren van Madrid

Priesters:

Enrique Saiz Aparicio + Madrid 2 oktober 1936 47 j.

Pio Conde Conde + Madrid 15 maart 1937 50 j.

SalvatorFernandez Pérez + Madrid 18 september 1936 66 j.

Andres Gomez Saez + Santander 1 januari 1937 25 j.

Felix Gonzalez Tejedor + Madrid 24 augustus 1936 48 j.

Sabino Hernandez Lazo + Madrid 28 juli 1936 50 j.

Andres Jimenez Galera + Guadalajara 27 juli 1936 30 j.

Miguel Lasaga Carazo + Guadalajara 6 december 1936 44 j.

German Martin Martin + Aravaca 30 augustus 1936 37 j.

José Villanova Tormo + Madrid 29 september 1936 34 j.

Coadjuteurs:

Emilio Arce Diez + Madrid 23 juli 1936 26 j.

José Maria Celaya Badiola + Madrid 9 augustus 1936 49 j.

Antonio Cid Rodriguez + Bilbao 25 september 1936 46 j.

Juan Codera Marqués + Madrid 25 september 1936 53 j.

Nicolas de la Torre Merino + Madrid 1 augustus 1936 44 j.

Ramon Eirin Mayo + Madrid 15 december 1936 25 j.

Matéo Garolera Masferrer + Madrid 1 oktober 1936 48 j.

Anastasio Garzon Gonzalez + Paracuellos de Jarama 6 september 1936 48 j.

Valentin Gil Arribas + Paracuellos de Jarama 6 september 1936 48 j.

Pablo Gracia Sanchez + Madrid 15 december 1936 44 j.

Francisco José Martin Lopez + Paracuelles de Jarama 9 november 1936 26 j.

Heliodoro Ramos Garcia + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Dionisio Ullivarri Barajuan + Aravaca 30 augustus 1936 55 j.

Esteban Vazquez Alonso + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Clerici:

Pedro Artolozaga Mellique + Madrid 1 oktober 1936 24 j.

Manuel Borrajo Miguez + Madrid 1 oktober 1936 20 j.

Esteban Cobo Sanz + Puerta de Hierro 22 september 1936 29 j.

Pasual de Castro Herrera + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Francisco Edreira Mosquera + Madrid 29 september 1936 20 j.

Virgilio Edreira Mosquera + Madrid 29 september 1936 26 j.

Victoriano Fernandez Reinoso + Madrid 23 juli 1936 23 j.

Teodulo Gonzalez Fernandez + Madrid 8 september 1936 25 j.

Justo Juanes Santos + Paracuellos de Jarama 28 november 1936 24 j.

Juan Larragueta Garay + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Manuel Martin Pérez + Paracuellos de Jarama 6/8 november 1936 32 j.

Luis Martinez Alvarellos + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Carmelo Pérez Rodriguez + Madrid 1 oktober 1936 29 j.

Florencio Rodriguez Güemes + Guadalajara 6 december 1936 21 j.

Aspiranten:

Federico Cobo Sanz + Puerto de Hierro 22 september 1936 17 j.

Higino de Mata Diez + Madrid 1 oktober 1936 27 j.

Tomas Gil de la Cal + Madrid 25 september 1936 28 j.

Medewerker:

Juan de Mata Diez + Madrid 1 oktober 1936 33 j.

De 21 martelaren van Sevilla

Priesters: Pablo Caballero Lopez + Ronda 28 juli 1936 32 j.

Enrique Canut Isus + Ronda 24 juli 1936 62 j.

Antonio Fernandez Camacho + Sevilla 20 juli 1936 44 j.

Manuel Fernandez Ferro + Malaga 24 augustus 1936 38 j.

Manuel Gomez Contioso + Malaga 24 september 1936 59 j.

José Limon Limon + Moron 21 juli 1936 44 j.

Francisco Miguez Fernandez + Malaga 15 augustus 1936 49 j.

Antonio Mohedano Larriva + Ronda 2 augustus 1936 42 j.

Miguel Molina de la Torre + Ronda 28 juli 1936 48 j.

Félix Paco Escartin + Malaga 31 augustus 1936 69 j.

Antonio Pancorbo Lopez + Malaga 24 september 1936 40 j.

Antonio Torrero Luque + Ronda 24 juli 1936 48 j.

Coadjuteurs:

Tomas Alonso Sanjuan + Malaga 31 augustus 1936 44 j.

José Blanco Salgado + Moron 21 juli 1936 44 j.

Esteban Garcia Garcia + Madrid 24 september 1936 25 j.

Rafael Rodriguez Mesa + Malaga 24 september 1936 23 j.

Clerici:

Honorio Hernandez Martin + Ronda 28 juli 1936 31 j.

Juan Luis Hernandez Medina + Ronda 28 juli 1936 24 j.

Medewerkers:

Bartolomé Blanco Marquez + Pozoblanco 29 september 1936 22 j.

Antonio Rodriguez Blanco + Pozoblanco 16 augustus 1936 59 j.

Teresa Cejudo Redondo + Pozoblanco 16 september 1936 46 j.

OPENINGSGEBED

Almachtige eeuwige God,

Gij hebt de zalige José Calasanz Marqués en de zalige Enrique Saiz Aparicio

en hun drieënnegentig lotgenoten, martelaren van Spanje,

de genade verleend te delen in het lijden van Christus.

Kom onze zwakheid te hulp.

Maak ook ons bereid om voor U te sterven.

En mogen wij, zolang wij hier op aarde zijn,

onverschrokken en moedig getuigenis afleggen van ons geloof in U.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer,

zie genadig naar deze offergaven.

Mogen wij,

naar het voorbeeld van de zalige José Calasanz, de zalige Enrique Saiz,

en hun lotgenoten, martelaren van Spanje,

deelachtig worden aan het lijden en sterven van uw Zoon,

dat wij onder deze tekenen mogen vieren.

Door Christus onze Heer.

SLOTGEBED

Heer,

Gij hebt ons gevoed

met het kostbaar lichaam en bloed van uw eniggeboren Zoon.

Wij vragen U

bij de herdenking van de martelaren uit Spanje,

José Calasanz, Enrique Saiz en hun lotgenoten,

dat wij standvastig blijven in uw liefde

en naar U toe bewogen worden.

Door Christus onze Heer.

De lezingen, eerste lezing en evangelielezing, zoals alle overige teksten, zijn van de dag uit het tijdeigen.