Speelplaatsanimatie als preventiemiddel tegen pesten

Ss 9k08tol

Jeugddienst Don Bosco zet in de Week tegen Pesten het project speelplaatsanimatie in de kijker. Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven. In de Week tegen Pesten staan samenwerkingsspelen centraal om de ontmoetingen en het groepsgevoel te versterken en om samen nee te zeggen tegen pesten.

De speelplaatsanimatoren worden gevormd tot geëngageerde jongeren die mee bouwen aan een school waarin pesten niet aanvaard wordt. Ze worden geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit en leiderschap. Hun leerkrachten en Jeugddienst Don Bosco begeleiden hen daarbij.

Ook voor de leerlingen van de eerste graad is speelplaatsanimatie een preventiemiddel tegen pesten. Voor veel leerlingen duren middagpauzes namelijk vaak te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen wanneer ze hun gsm niet bij de hand hebben. Ze gaan zich al snel vervelen en dat is de ideale voedingsbodem voor probleemgedrag zoals pesten en spijbelen. Speelplaatsanimatie kan hier een oplossing zijn door een keuzeaanbod van activiteiten aan te bieden waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. Het vormt een saaie speelplaats om tot een speelse ontmoetingsplaats, een positief en verdraagzaam klimaat, waar jongeren met elkaar spelen en met elkaar leren omgaan. Kortom: een speel-tijd waarin pesten geen plaats heeft. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde.

Getuigenis van een speelplaatsanimator Jelger: “Voor de jongeren uit de eerste graad voor wie de speelplaatsanimatie georganiseerd wordt, werkt het preventief tegen pesten. Dat gebeurde ook bijna nooit en als het wel gebeurde, kon je daar als speelplaatsanimator snel op ingrijpen.
Getuigenis van Marietje: “Ik droom van een pestvrije speelplaats. Een plek waar iedereen zich goed voelt en volledig zichzelf kan zijn. Een plek ook waarin iedereen zich kan uitleven en andere leerlingen en leerkrachten kan ontmoeten ongeacht de leeftijd, het geslacht of de studierichting.”

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

Marietje Peels
marietje.peels@donbosco.be
0496 853 524
www.speelplaatsanimatie.be