Spiritualiteitsgroep Wijnegem ontvangt zuster Chantal Mukase

Wijnegem jmda3nx

Op vrijdagavond 16 september kwam de spiritualiteitsgroep van Wijnegem voor de eerste keer terug samen na een onderbreking van twee jaar. "Onze spiritualiteitsavonden zijn avonden waar we inspiratie willen putten om gelovig op weg te gaan in het spoor van Don Bosco", legt zuster Ann Meyvisch uit.

Deze groep wil vooral luisteren en delen met elkaar. "We willen in salesiaanse sfeer elkaar ontmoeten met hartelijke eenvoud en respect voor iedereen in een klimaat van vriendschap en in een sfeer van vertrouwen en dialoog. We willen nadenken en delen over ons geloof en dit concreet op ons leven oriënteren. We vertrekken vanuit het dagdagelijkse leven. Een stukje uit de Schrift, een boek of film, een gebeurtenis, een voorstelling van een spirituele figuur van vroeger of nu, kan een aanzet vormen tot gesprek en uitwisseling tussen de verschillende aanwezigen."

Medaille als souvenir
De avond begon met een eucharistieviering voorgegaan door Salesiaan Rik De Bock, daarna was er een moment van ontmoeting met de Rwandese zuster Chantal Mukase, lid van de Algemene Raad van de Zusters van Don Bosco. "Ze brengt momenteel een bezoek aan de Vlaamse provincie van de Zusters", gaat zuster Ann verder. "Ze leeft enkele dagen mee in de beide gemeenschappen van Wijnegem en maakt kennis met de werken van de Zusters. We hadden een aangenaam gesprek met haar waar ieder zich voorstelde. Het gebeurde allemaal in een hartelijke salesiaanse sfeer. Ze gaf ons een woord van bemoediging mee en ook een klein souvenir, een medaille van Maria Hulp der Christenen."