Startvergadering DBOC <br>schooljaar 2018-2019

IMG 9727 824cmlc

In Groot-Bijgaarden verzamelden zo'n 100 directieleden, pedagogische begeleiders, salesianen en andere onderwijsmedewerkers voor de startvergadering van het nieuwe schooljaar.

Het publiek werd toegesproken door Didier Finet (voorzitter), Bart Decanq (afgevaardigd bestuurder), Wilfried Wambeke (provinciaal), Jean-Paul Pinxten (directeur pedagogische begeleiding), Etienne Vandercruyssen (VIA Don Bosco), Brecht Nuyts (Don Bosco Media) & een filmpje van DBV&A.

De gezichten van nieuwe medewerkers werden getoond en de grote lijnen voor dit schooljaar uitgetekend. De salesiaanse identiteit van het pastoraal-pedagogisch opvoedingsproject in de scholen zal dit jaar extra aandacht krijgen. In het vormingsaanbod (2018-2019) van DBV&A spelen ze in op deze en andere veranderingen zoals ZILL en netwerkgericht denken & doen.

De sfeer zat goed en in de schemering van de ondergaande zon werd nog een tijdje nagebabbeld. (Bijna) Helemaal klaar om morgen het zonnetje te zijn in de eigen schoolomgeving.

We wensen iedereen een vreugdevol en deugddoend schooljaar toe!