Startvergadering DBOC trapt schooljaar 2022-2023 op gang

DBOC hgo1jpz

Net zoals de vorige jaren verwelkomde een (iets té) stralend zonnetje de leden van het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC), de directies van de Don Boscoscholen en andere Don Bosco-organisaties tijdens de jaarlijkse startvergadering in Don Bosco Groot-Bijgaarden.

Op donderdag 25 augustus trapte de startvergadering van het DBOC het schooljaar 2022-2023 op gang. Nog niet voor de leerlingen natuurlijk, maar wel al voor de directies. Afgevaardigd bestuurder Bart Decancq gaf onder meer uitleg over de nieuwe personeelsleden en directies, over de structurele veranderingen voor het komende schooljaar en over het streven naar een gezamenlijke identiteit als Don Bosco-organisatie.

Naast de algemene mededelingen stonden ook Don Bosco Media, VIA Don Bosco, Don Bosco Vorming & Animatie en de Pedagogische Begeleiding Don Bosco de directies te woord. Tot slot werd afscheidnemende directeur van de pedagogische begeleidingsdienst, Jean Paul Pinxten, nog in de bloemetjes gezet. Nadien kon iedereen nagenieten tijdens een gezellige babbel met drankje en popcorn. Bekijk de foto's van de startvergadering hieronder.