Steeds meer leerlingen kloppen aan bij PLUS

Door 1970691 1280 nmsalmp

PLUS blikt terug op eerste semester schooljaar 2018-2019.

Traditioneel zijn de eerste maanden van het schooljaar, in tegenstelling waarschijnlijk met die van jullie, voor ons wat rustiger. We focussen ons dan vooral op klasondersteuning zodat er stevige klasgroepen gevormd worden waarin er respect en vertrouwen is voor iedereen. Dit schooljaar hebben we zo 10 klassen uit 3 verschillende Lierse secundaire scholen begeleid. De individuele trajecten werden onmiddellijk opgestart. Meestal zijn dit trajecten van jongeren die we vorig jaar ondersteunden. Deze jongeren hebben een duwtje in de rug nodig hebben om ook dit schooljaar succesvol af te sluiten. Dit gebeurt op vraag van de school of op vraag van de jongere zelf. Opmerkelijk dit schooljaar is dat er direct veel aanmeldingen waren. Dit juichen we toe; op die manier werken we preventief en kunnen we misschien voorkomen dat de jongere later in de loop van het schooljaar vroegtijdig uitvalt. Zo waren er voor de herfstvakantie 46 aanmeldingen met opvallend veel jongeren uit een 6de jaar die we ondersteunen bij het plannen en organiseren van studie en GIP. Ook werd er vorming gegeven.

We gaven volgende sessies binnen de vormingen georganiseerd door JB David:

• De intervisie groep die stilstaat rond de implementatie van herstel gericht werken op schoolniveau. Wij bereiden ook opnieuw een vorming rond verbindend en herstelgericht werken voor, voorzien in het voorjaar van 2019.

• Twee leerkrachtenvormingen rond geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit en waarderende rapportcommentaren en constructieve rapportering in LVS.