Steeds meer zorgen bij jongeren: "We moeten ook naar hen luisteren"

Zorgenbijjeugd wj1qv6s

De telefoon bij Awel staat roodgloeiend. De hulplijn voor kinderen en jongeren kreeg in september meer oproepen binnen dan tijdens de lockdown in maart. Opvallend: niet alleen kwetsbare jongeren melden zich, maar ook steeds meer studenten hebben nood aan een gesprek.

Veel jongeren hebben het nu moeilijker met de coronamaatregelen dan tijdens de lockdown en nemen contact op met Awel om hun verhaal te doen. Sarah Bal, klinisch psychologe en gedragstherapeute voor kinderen en jongeren in het UZ Gent, verduidelijkte in De Ochtend op Radio 1 wat er momenteel leeft bij de jeugd.

“Jongeren hebben niet per se angst om het coronavirus te krijgen, maar maken zich vooral zorgen over hoe het nu verder moet”, aldus de psychologe. “Ze hebben angst en stress over de situatie op school en over hun sociale leven. Kijk maar eens naar beginnende studenten. Zij vragen zich af hoe ze nu vrienden moeten maken, waar ze mensen gaan tegenkomen, hoe ze hun vrienden niet verliezen, enzovoort. Dat zijn zaken die de jeugd bezighoudt.”

Thuis les volgen
Ook op school zijn er heel wat veranderingen. “Voor de studenten aan de hogeschool is het vrij duidelijk. Zij volgen online les en zijn afgesneden van sociaal contact”, gaat Sarah Bal verder. “Maar voor de leerlingen van middelbare scholen is het anders. Zij volgen les met hun klasgenoten, maar wanneer er iemand positief test, moet de klas of een deel van de klas in quarantaine. Die kinderen volgen dan thuis les, maar dat is anders dan tijdens de lockdown. Toen was het lesgeven aangepast aan de situatie, nu wordt het klasgebeuren gewoon gevolgd door een camera. De leerling heeft geen 1 op 1 contact meer met de leerkracht zoals dat wel was tijdens de eerste golf.”

Jongeren betrekken
En van wennen aan de situatie is ook geen sprake. “Zij zijn deze situatie ook niet gewoon”, verduidelijkt Sarah Bal. “Het is belangrijk om op een andere manier te gaan communiceren met kinderen en jongeren. Zij moeten betrokken worden in het beleid dat er is. Wij krijgen onze informatie via kranten en nieuws, maar die bronnen worden door veel jongeren niet gebruikt. We moeten hen bereiken op hun manieren, door sociale media zoals YouTube of Instagram, en hen betrekken bij de beslissingen.”

Want die betrokkenheid wordt door veel jongeren gemist. “De jeugd wordt gedwongen om steeds meer alleen te doen en heeft alleen nauw contact binnen een kleine bubbel. Toch gedragen de jongeren zich erg verantwoordelijk, vind ik. We moeten dus ook bij hen horen hoe zij ertegenaan kijken en wat zij voorstellen”, besluit Sarah Bal.

Nood aan een gesprek? Je kan Awel gratis en anoniem bellen op het nummer 102. Mailen en chatten kan via awel.be.