Stem van Don Bosco Fambul-meisjes in het Europees Parlement

Siera20leone 0c3rco9

Op 19 februari klonk de stem van Augusta in het Europees Parlement te Brussel. Zij nam het woord namens diep gekwetste meisjes uit Sierra Leone.

Augusta bracht in de hoogste Europese instellingen 'gedwongen prostitutie bij jongeren' ter sprake. In dit kader ontmoette ze samen met een salesiaanse delegatie de president van het Europees Parlement, Antonio Tajani, die het werk van de salesianen op prijs stelt en aanspoort om door te gaan. Hij heeft zich ertoe verbonden om het onderhandelingswerken voor deze meisjes te ondersteunen.

In een evenement georganiseerd door Don Bosco International, samen met COMECE (Commissie van EU-bisschoppenconferenties), en gepresenteerd door het Spaanse lid van het Europees Parlement mevrouw Teresa Jiménez-Becerril, salesiaan Jorge Crisafulli, directeur van Don Bosco Fambul, en een van de vele slachtoffers Augusta Ngombu-Gboli, werd de werking van de salesianen in dit Afrikaanse land toegelicht. Aanwezigen kregen te horen hoe Don Bosco Fambul kansen biedt aan jonge meisjes, zoals Augusta, door middel van onderwijs, therapeutische zorg en beroepsopleiding. Het evenement vond plaats in het Europees Parlement. Er waren zes Europarlementariërs aanwezig uit verschillende landen en vele vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de kerkelijke autoriteiten.

Augusta vertelde haar angstaanjagend en ontroerend verhaal, over hoe Don Bosco haar leven redde en haar een nieuwe kans gaf om opnieuw te beginnen; ze beschreef ook hoe ze nu een jonge ondernemer is in cateringdiensten en werkt als trainer in Fambul om meisjes te ondersteunen die dezelfde traumatische ervaring hebben meegemaakt. Jorge, sdb, deelde ook de programma's en enkele belangrijke successen met de Sierra Leone-regering na zijn eerste bezoek in april 2018.

In dezelfde gebeurtenis deelde Barbara Terenzi, coördinator van het mensenrechtenbureau van het VIS, de campagne Stop-Human Trafficking en de gezamenlijke inspanningen met andere salesiaanse organisaties om dit dramatische fenomeen te voorkomen en om circulaire migratie te bevorderen. Bovendien presenteerde Michael Czerny, sdb en ondersecretaris van paus Franciscus in de sectie migranten en vluchtelingen, het recente document Pastorale oriëntaties op mensenhandeldat verschillende pastorale beleidsrichtlijnen bevat om deze moderne vorm van slavernij aan te pakken, waarvan paus Franciscus vaak spreekt.

Deze intense dag werd afgesloten met een aantal technische ontmoetingen, met de parlementaire onderzoeksdiensten en met ambtenaren die belast zijn met ontwikkelingsbeleid voor Afrika in het Europees Parlement; evenals een besloten bijeenkomst van Czerny, sdb, met verschillende katholieke organisaties die in de EU-instellingen werken aan migratie en de strijd tegen mensenhandel.

Het immense gezamenlijke werk — van Misiones Salesianas en Don Bosco International om de bureaucratische en migratielasten te overwinnen en de aanwezigheid van Augusta op deze dag in Brussel mogelijk te maken — was een teken van de Goddelijke Voorzienigheid, maar ook een geweldige kans om de enorme discriminatie te laten zien door jonge mensen zoals Augusta in de wereld van vandaag. Deze verschijnselen doen een duidelijk beroep op de salesianen om aanwezig te zijn, zowel op het niveau van de basis, maar ook in de instellingen en internationale fora.