Stemmige viering voor jongeren in Bredene: "Warme verbondenheid"

Viering ool129o

Op 25 juni kwamen enkele misdienaars en jongeren uit het decanaat Oostende-Blankenberge samen in de Visserskapel om te bezinnen en stil te staan. Het thema van de stemmige viering was ‘opstaan en helpen opstaan, opgewekt worden en opgewekt zijn’.

"Een openluchtviering houdt echter altijd een risico in en dat was op vrijdag niet anders”, vertelt parochieassistent Johan Vervaeke. “Donkere wolken troepten samen boven de Visserskapel en de miezerige regen speelde ons parten tijdens de viering. Toch voelde de verbondenheid tussen de aanwezigen warm aan en voelden we zowaar ‘Gods adem die door de kilte brak’.”

Liederen en verhalen
De viering werd voorgegaan door priester Dirk en priester Nikolaas. Zij werden ondersteund door salesianen Biju en Pedro en door Fran, een Europese vrijwilliger in De Takel. “Bij het begin van de viering werd onze kleine zonde toevertrouwd aan het verterende vuur, een verhaal rond dood hout dat een viool wordt met een prachtige stem volgde, een fragmentje Vivaldi weerklonk, voorbeden werden uitgesproken door de aanwezigen, brood en wijn werden aangebracht. Enkele Taizé- en andere liederen, begeleid door vier gitaren, gaven een extra dimensie aan dit moment.”

“Biju nam ook nog even het woord en zette Young Spirit Oostende, een salesiaans initiatief, in de kijker. Wat volgde was een warme oproep om met de groep in augustus mee te trekken op kamp naar Assel in Nederland”, besluit Johan. ”Dank aan allen die deze viering mogelijk maakten en meewerkten. Dank ook aan allen die ons enthousiasme deelden, de regen trotseerden en met ons meevierden.”