Stichting Mutoto blaast 10 kaarsjes uit

Congo20minder be3lxuz

Op 9 december werd in Bladel het 10-jarig bestaan gevierd van de Stichting Mutoto. Het woord Mtoto betekent ‘kind’ in het Swahili.

Deze stichting, die in Congo nauw samenwerkt met de salesianen van Don Bosco, zet zich in voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen, speciaal jongeren in die Afrikaanse staat Congo. Met projecten die zijn samengebracht onder de naam van Maman Marguerite (de moeder van Don Bosco), wordt aan deze kinderen en jongeren onderwijs en een vakopleiding gegeven om uiteindelijk in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Naast financiële ondersteuning biedt Mutoto tegelijk mogelijkheden van daadwerkelijke inzet, onder meer van specialistische gezondheidszorg in Congo. Dragende kracht van dit missiewerk zijn de vele vrienden, bestuur en actieve medewerkers in Bladel en omstreken. Terecht zijn zij trots voor wat zij tezamen tot stand hebben gebracht. Met de missionarissen van Congo dankt hen de missieprocuur van Don Bosco.

Bron: Don Bosco NU 2018/4, p. 15