Strenna voor 2023 bekend: "Als gist in onze samenleving”

Strenna23 pe7pmpq

De Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime, heeft begin deze maand het thema en de richtlijnen voor de Strenna van 2023 onthuld. "Als gist in onze samenleving; samen één Don Boscofamilie", klinkt de nieuwe jaarspreuk.

In zijn presentatie benadrukt Á.F. Artime meteen dat deze Strenna twee doelgroepen heeft: de groepen van de Salesiaanse Familie, maar ook jonge kinderen, adolescenten en oudere jongeren overal waar de familie van Don Bosco in de wereld te vinden is. “Want”, zo legt hij uit, "in het licht van wat onze pedagogie en spiritualiteit het meest kenmerkt, willen we kinderen en jongeren helpen ontdekken dat ieder van hen kan zijn als de gist waarover Jezus spreekt."

Focus op de Don Boscowerkers
Tegelijkertijd wil deze boodschap een duidelijke boodschap zijn die tot nadenken stemt. “Deze Strenna is gericht op het ontdekken van de lekendimensie van onze congregatie”, gaat de Algemeen Overste verder. “Vooral voor de religieuzen van de Salesiaanse Familie is dit een uitnodiging om ‘gist’ te zijn in het deeg van het brood van de mensheid. We moeten naast elkaar leven met de Don Boscowerkers en ons laten verrijken door elkaar."

Enige levende ingrediënt
Gist is een element dat ook door Jezus metaforisch werd gebruikt om het Koninkrijk Gods aan de apostelen voor te stellen. “Het is het enige levende ingrediënt”, aldus Á.F. Artime. “Een element dat slechts in kleine hoeveelheden wordt gebruikt, maar dat wel het vermogen heeft om heel het deeg te beïnvloeden, te conditioneren en te transformeren.”

“Laat ons gist zijn in het deeg van het brood van de mensheid”

Daarom stelt de Strenna voor dat jongeren én ieder lid van de Salesiaanse Familie gist moeten zijn in onze samenleving, net zoals gist deeg transformeert. De presentatie vestigt ook de aandacht op het belang van het werk van Don Boscowerkers (leken) in het werk van de Salesiaanse Congregatie en herinnert eraan dat meer dan 99 procent van de Kerk wordt gevormd door leken. “Stel je voor hoe dit percentage stijgt als we de hele wereld in ogenschouw nemen en omarmen: de leken zijn zowel het deeg als de gist van het Koninkrijk".