Strennadag verantwoordelijken Salesiaanse Familie 10 februari 2018

IMG 0359 9p436hh

Zo ’n titel laat je niet direct vermoeden dat het om een snelcursus in luisteren & begeleiden ging. Op het eerste zicht toch niet, en ook niet als je bedenkt dat luisteren & begeleiden precies tijd vergt.

Maar het lukte! Wonderwel, via dynamische insteken, meegebracht vanuit de voorbije spiritualiteitsdagen in Turijn door onze deelnemers uit ons geliefd thuisland. Vertrekkend van het evangelie van de waterput, waar Jezus en de Samaritaanse vrouw elkaar ontmoetten kwamen we met zo’n veertig deelnemers uit alle takken van de Salesiaanse Familie in de ban van “hoe luisteren en begeleiden: het jaarthema (of strenna) voor 2018”.

Er valt iets te leren rond dit zeer actuele thema! Door actieve kennismaking en uitwisselingen kregen we zicht op hoe Jezus hier te werk ging en vervolgens hoe Don Bosco evenzo deed. Het begeleidingsmodel van Don Bosco zoals hetnaar boven komt vanuit de biografieën die hijzelf schreef over Savio, Magoneen Besucco kwam ons klaar voor de geest en maakte ook duidelijk dat een goede begeleider ook zelf begeleid wordt. Ervaringen en omstandigheden die uitdagen tot ontwikkeling: hoe Don Bosco ze meemaakte en hoe hij ermee omging.

Andere aspecten: luisteren als voorwaarde, als blik, als stilte, als vertrouwen en verwachting, als begeleiding, als beschikbaarheid. Ze kwamen allemaal aan bod.

Ook de jongeren zelf kregen een stem op de spiritualiteitsdagen en ze hadden heel wat te vertellen, ik noem enkele krachtlijnen: het zich thuis voelen, het goede willen, roepingencultuur in brede zin, belang van de gemeenschap, onderscheiding en de juiste vragen stellen, de dynamiek van het eigen verrijzen, de schroom en zorg in het luisteren, het recht om even de begeleiding in pauze te houden, blijven ter beschikking staan van jongeren.

Kortom een leerrijke goed gevulde voormiddag, pittig gebracht en afgerond met een innige eucharistieviering en een smakelijke maaltijd. Met dank aan allen die deze bijeenkomst mede verzorgden.