“TEKEN ZIJN VAN GODS KONINKRIJK”

Medewerkers20 pu2wbax

Geloofsgesprek Medewerkers Don Bosco Hechtel

In deze drukke kersttijd kwamen we met onze groep samen om te zoeken naar de diepe betekenis van Kerstmis in ons leven als gelovigen.

Ann bereidde de avond voor en gaf ons vele kansen om deze toch moeilijke opdracht met elkaars steun en inspiratie te doorlopen.

We startten met één foto te kiezen uit een heel gevarieerde reeks. Dan gingen we in 3 groepjes samen zitten en verduidelijkten we aan elkaar waarom onze keuze op dat bepaald beeld viel, met in ons achterhoofd de vraag hoe Gods koninkrijk er volgens ons uitziet.

Dit leidde al meteen tot geanimeerde gedachtewisselingen over concrete inhouden en beelden over dat Koninkrijk, vroeger en nu, bij jongeren, kinderen, in het Evangelie, in onze eigen ervaringen, in de politiek… Iets wat moeit kost, wat je samen moet proberen, kwestie van volhouden, een vuurtoren aan de woelige zee, een zaadje zaaien en afwachten...

Enkele hulpvragen die we meekregen waren hierbij welkom:

– Waar/wanneer ervaar ik het Koninkrijk Gods?

– Wordt Gods Koninkrijk verwezenlijkt als ik elke dag medemenselijk ben voor anderen?

– Heeft het Koninkrijk van God met mijn persoonlijk leven te maken?

– Hoe zou jij Gods Koninkrijk omschrijven?

Uit vele reacties bleek een grote bereidheid tot persoonlijke engagementen te leven, voor kwetsbare, arme, zieke, eenzame mensen. Maar ook op grotere schaal zouden we graag meer van Gods Rijk zien in onze buurt, op het werk, in de samenleving. Wat ook weer de vraag opriep of het Koninkrijk Gods wel ooit haalbaar is, waarop voorzichtige antwoorden kwamen dat elke inspanning in die richting zeker de moeite waard is en dat Jezus ons er veel over heeft geleerd.

We sloten deze groepsgesprekken af met het lezen van een fragment uit “Hier en nu” van Henri Nouwen.. Hij stelt dat het gaat om ‘een actieve aanwezigheid van Gods geest in ons, die ons de vrijheid biedt waar we werkelijk naar verlangen’. Dit vereist een radicale verandering en een loskomen van veel zaken die ons in beslag nemen.

Makkelijker gezegd dan gedaan…

Hierna brachten we kort verslag uit in de grote groep. We waren het erover eens dat het verrijkend was over dit onderwerp met elkaar in vertrouwen te kunnen praten.

Zoals gewoonlijk hielden we in de huiskapel een bezinning over dit onderwerp. Tenslotte kregen we nog de kans om wat na te kaarten bij een drankje en twee soorten kerststronk door Willy gebakken.

Het was weer een deugddoende avond, waar niet alle vragen beantwoord werden, maar waar we wel steun en bemoediging konden vinden om te blijven meewerken aan Gods Koninkrijk.