This little light of mine I’m gonna… Let it Shine!

Ijd20hechtel i785j6l

This little light of mine, I’m gonna … Let it Shine! Zo klonk het op 16 maart uit de monden van 170 vormelingen van dekenij Peer. Samen met de catechisten en de verantwoordelijken uit de parochies organiseerden de medewerkers van Don Bosco Hechtel de vijfde vormelingendag.

De aftrap werd stipt om 10 uur gegeven door Tom en Mariet, het topteam van IJD Hasselt. Zij wakkerden het vuur aan onder het jonge publiek dat op weg is naar het vormsel.

Na deze opwarmer startten de werkwinkels: twee in de voormiddag, twee in de namiddag, netjes gescheiden van elkaar door een middagpauze. Het programma bestaat uit 4 pijlers: pastoraal-catechetisch, doe-activiteit, getuigenissen en actie. Dit jaar vielen onder meer de sessies van welzijnszorg en 'concreet iets doen voor een ander' in de smaak van de jongeren. De speurtocht was evenwel de topper van de dag.

Afsluiter van deze hartverwarmende dag, was de slotviering met als thema Let it shine! waarin Dieter en Koen van het oratorio in Hechtel, voorgingen.

Deze vijfde editie was mogelijk zelfs de vlotste die we tot nu toe al geproduceerd hebben. Hoe we dat doen? Door beroep te doen op vrijwilligers die met een tomeloze inzet één of meerdere taken op zich nemen, variërend van het organiseren van een werkwinkel tot het bakken van wafels voor het vieruurtje!

Foto: Nico Plessers