Tips om kwaliteitsvol met de nieuwe generatie eindtermen en leerplannen om te gaan

Thought 2123970 1280 vetkd8w

Tip 1: Eindtermen en leerplannen bieden richting en ruimte: sta op je eigenaarschap, wees kritisch en focus hierbij op het aanwakkeren van de ‘leer-kracht’ bij elke leerling: leren leren, leren handelen, leren (samen)leven, leren van en in religie, leren zijn.

Tip 2: Gooi geen oude zakdoek weg voordat je er een nieuwe hebt:

  • Maak eerst een SWOT-analyse en vernieuw dan pas doordacht: wat werkt echt?
  • Werk doelgericht, planmatig en systematisch door de kwaliteitscirkel te doen draaien.
  • Experimenteer niet ten koste van leerlingen.
  • Stel gerichte vragen aan de pedagogische begeleidingsdienst en wens concrete resultaatgerichte antwoorden.

Tip 3: Professionaliseer: vorm je tot meester-onderwijsmaker en neem je verantwoordelijkheid.