Twee posters vertalen de Strenna van 2023 naar beeld

Posters lo6murn

Begin augustus maakte Algemeen Overste Ángel Fernández Artime de Strenna voor 2023 reeds bekend, nu werden ook de twee bijhorende posters onthuld.

"Als gist in onze samenleving; samen één Don Boscofamilie", klinkt de jaarspreuk voor 2023. Don Bosco moet komend jaar nog meer dan anders de gist zijn die de verschillende groepen van de Salesiaanse Familie, maar ook kinderen, adolescenten en oudere jongeren met elkaar verbindt. De twee posters die de Algemeen Overste heeft uitgekozen, tonen dat nogmaals aan.

liefdevol en nederig

De eerste van de twee posters is het werk van het Bureau voor Sociale Communicatie van de provincie Sint-Antonius in Portugal en geeft de ijver en levendigheid weer die de Salesiaanse Familie ten dienste van jongeren over de hele wereld uitoefent. De illustratie is geïnspireerd op de familiale dimensie die Don Bosco en Mamma Margaretha verenigden met de jongeren die in het Oratorium van Valdocco werden opgevangen. "Deze poster stelt de nederige en liefdevolle moed voor waarmee een huis werd gebouwd. Een huis waar kinderlijke verbondenheid met de stichter, liefde en geloof in God, wederzijds vertrouwen, broederschap en vreugde de vruchtbare grond vormden voor een gemeenschap die nooit ophield te groeien. De eenvoud van het bereide voedsel en de soberheid van de bedienden aan tafel doen denken aan het wonder van de vijf broden en twee vissen. Don Bosco leidt en organiseert deze jonge mensen. De grote wasdraad die opgaat in het landschap symboliseert de vele mensen die - ook al zijn ze niet zichtbaar - deze grote familie vormen. Helderheid overspoelt het beeld en herinnert ons eraan dat alles wat ten diepste menselijk is, geïmpregneerd is door het licht van het Goddelijke."

100 personages

De tweede illustratie toont honderd personages rijk aan details en uitdrukkingen en is het werk van de Spaanse kunstenaar Agustín de la Torre, een salesiaanse medewerker en leraar. De auteur legt uit dat in zijn compositie honderd verschillende personages voorkomen. In het midden staat Don Bosco, omringd door enkele essentiële personages zoals Maria Mazzarello, Mamma Margaretha, Domenico Savio, Laura Vicuña en de pas heilig verklaarde Artemide Zatti. Daarnaast kan je ook de huidige Algemeen Oversten van de Salesianen en de Zusters terugvinden op de afbeelding. "Iedereen kijkt vooruit; naar de toeschouwer die ook deel uitmaakt van dit prachtige project. In de kleuren van ieders kleding of huid zit ook de universaliteit van het salesiaanse charisma: rijk aan diversiteit, positiviteit, creativiteit en natuurlijk het Evangelie."