Op 26 april 2018 kwamen we met de pastorale animatiegroepen van het basisonderwijs samen om verder te werken rond het thema ‘salesiaanse dialoogschool’. We nodigden hiervoor Barbara Mertens uit. Barbara werkte mee aan de Nederlandse vertaling van het boek “Uit liefde voor de islam” en werkt als dialoogcoach in het project Democratische Dialoog. We lieten ons inspireren door haar persoonlijk verhaal en de uitdagende visie van Paolo Dalll’ Oglio.

Barbara’s zoektocht begon ongeveer 10 jaar geleden tijdens haar werk met vluchtelingen en de confrontatie met de authentieke religieuze beleving van haar Islamitische collega’s. Haar nieuwsgierigheid naar hun levenswijze dat doordrongen was door de islam,

keerde al snel als een boemerang naar haar terug. ‘Hoe beleven jullie dat binnen het christendom?’, was de vraag die ze regelmatig kreeg. Tot haar schaamte slaagde ze er zelden in om een antwoord te formuleren waarin ze zelf ook voldoening vond. Dit zette haar in beweging om haar eigen christelijke traditie te gaan herontdekken. Toen ze de kans kreeg om op interreligieuze inleefstage naar Syrië te trekken, greep ze die met beide handen. Het was voor haar een manier om dichter bij de prille wortels van het christendom te komen, maar niet zonder de islam.

Tijdens haar verblijf in het klooster Deir Mar Moussa (het klooster van de Heilige Mozes) werd ze getroffen door de gastvrijheid en openheid van de gemeenschap, ook naar moslims toe. De confrontatie met een authentiek doorleefd Oosters christendom én de ontmoeting met de bezielde en charismatische Paolo Dall’Oglio, lieten haar niet meer los.

Paolo Dall’Oglio is een Italiaanse Jezuïet die besloot zijn leven te geven voor het heil van de moslimgemeenschap. Hiervoor stichtte hij een monastieke gemeenschap in het Klooster van Deir Mar Moussa. Als diepgelovig christen is hij ervan overtuigd dat God zich op een voor christenen belangrijke wijze ook openbaart in de islam en in het gesprek met moslims. De ontmoeting met de ander is een goddelijk gebeuren en verruimt de blik op het goddelijke. In het voetspoor van Jezus van Nazareth, voelt hij de noodzaak om luisterend en zoekend in gesprek te treden met de andersgelovige medemens. In het perspectief van Paolo biedt de islam een rijkdom die christenen toelaat hun eigen geloof als zoektocht naar de Ene te verdiepen. Als bruggenbouwer en man van dialoog was het de christelijke naastenliefde die hem naar zijn broeders, de moslims leidde. ‘Geven we om elkaars lot of kiezen we voor onverschilligheid?’ Wanneer hij zich openlijk verzet tegen het Syrische regime wordt hij na 30 jaar missie het land uitgezet. Tijdens één van zijn clandestiene bezoeken aan Syrië wordt hij door IS gevangen genomen. Hij is nog steeds vermist.

Uit liefde voor pater Paolo besloot Barbara om zich te engageren om zijn visie op interreligieuze dialoog mee te verspreiden en bruggen te slaan tussen de islam en het christendom. Met succes, zo blijkt. Zij zette ons met haar verhaal stevig aan het denken. We kregen tips mee om echt in dialoog te treden in plaats van elkaar te overtuigen van je eigen gelijk. En ze gaf ons nog een wijze boodschap mee die zij van Paolo kreeg. ‘Het gaat erom zo stevig in het christendom geworteld te zijn dat men zonder angst iets van zichzelf te verliezen, de ander met open blik tegemoet kan treden om samen een weg te zoeken naar een warme harmonieuze toekomst.’

We sloten de dag af met een terugblik op ons PAG-jaar (de bijeenkomsten in Oud-Heverlee, onze eigen schoolervaringen en de persoonlijke impact hiervan) en voelen dat het deugd doet om samen met groep van gelijkgezinden, op een authentieke manier, zoekend gelovig op weg te mogen gaan. We kijken al uit naar ons volgende PAG-jaar!