De vrienden van de Waai nodigen u uit op het feestweekend van 18 tot en met 20 oktober in zaal Bar(t)out Court in Lembeke. Op vrijdagavond is er een quiz, en op zaterdag en zondag een eetfestijn.

De 'Vrienden van De Waai' zijn een groep enthousiastellingen die de doelstellingen nog altijd in ere houden. Het is nog altijd de bedoeling steun te verlenen aan de werking van OBC De Waai en OOOC De Bries. Dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten. De Waaidagen zijn nog altijd de hoofdactiviteiten. Het ene jaar de Waaidag in het OBC, het andere jaar het Tuinfeest in het OOOC. Deze dagen gaan altijd door in september. Ze organiseren een heuse Waai-Quiz en sinds 2011 is er een wijnverkoop. Weer informatie vind je op www.vriendenvandewaai.be