Uitstap spiritualiteitsgroep Wijnegem

Kerkschip20ii 32uh80e

De spiritualiteitsgroep van Wijnegem trok naar Kerkschip St. Jozef (Antwerpen) en de abdij van Westmalle.

"We hebben allemaal een roeping, of we nu getrouwd zijn of kozen voor religieus leven. Onze roeping is datgene wat we met hart en ziel doen. Vaak vinden anderen dat je veel moet achterlaten of opgeven voor je roeping en inderdaad, elke roeping heeft zijn consequenties maar zelf ervaren we dit niet als dingen opgeven of achterlaten. Het is kiezen."

Met deze boodschap van salesiaan Rik De Bock tijdens de eucharistieviering, begonnen we op 24 augustus onze daguitstap met 15 leden van de spiritualiteitsgroep in het huis van de rustende zusters in Wijnegem. Na de picknick met lekkere wortelsoep op zr. Princy’s wijze, trokken we naar het Kerkschip van Antwerpen waar we warm onthaald werden door onze gids Albert Verdoren. Hij bracht ons de geschiedenis bij van het Kerkschip en heel wat wist-je-datjes over het schippersleven van vroeger (en nu). Omdat Frank Deboosere bij warm weer steeds verwittigt dat we goed moeten drinken, hebben we dit advies ter harte genomen en nog iets genuttigd in de taverne van het Kerkschip in het gezelschap van de schippersaalmoezenier.

Daarna ging onze tocht verder naar Westmalle waar we bij de Trappisten de vespers zouden bijwonen. Maar daar bleek een feest te zijn voor vader abt, waardoor de vespers wegvielen. We hielden een moment van stil gebed in de abdijkerk en kregen onverwacht een rondleiding in het kippenparadijs van broeder Guerric. We leerden hier voornamelijk dat er geen zekerheden zijn in het leven én dat de abdijkippen elke dag pistolets krijgen (niet alleen op zondag).

We sloten de dag af in het Trappistencafé met een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Er werden ook suggesties verzameld voor volgend werkjaar.

Dankjewel voor de warme en verbindende dag in de geest van Don Bosco en Maria Mazzarello!