Verbondenheid over grenzen heen tijdens de Covid-19 pandemie

IMG 701420 20kl 46325bv

Droomfonds Don Bosco steunt al enkele jaren het Chiloto-project. Dat is een salesiaans opvangcentrum voor straatkinderen in Makululu in Zambia. Onder meer door de inzet van jonge Vlaamse vrijwilligers, die jaarlijks via Jeugddienst Don Bosco een maand naar Zambia trekken om de dagelijkse werking te ondersteunen, is het project verder kunnen groeien. Zij hebben de laatste jaren ook heel wat fondsen kunnen inzamelen om lokale projecten mee te realiseren.

Begin maart kregen we een noodkreet te horen van fr. Michael, de directeur van het opvangcentrum in Zambia. Het Covid-19 virus had ook daar toegeslagen en dat zorgde voor heel wat moeilijkheden voor het Chilotoproject. De overheid voerde maatregelen in die het zwaar maakte om hun dagelijkse activiteiten zoals onderwijs, oratory, outreachwerk in Makululu… verder te zetten. Daarbovenop kwam dan ook nog dat de broodnodige financiële ondersteuning en donaties vertraging opliepen. De jongeren werden rechtstreeks getroffen en de opvang, begeleiding en educatie van de vele straatkinderen in Makululu kwam onder druk te staan. Om de precaire situatie in de maanden maart en april door te komen, werd een vraag voor financiële ondersteuning uitgestuurd naar Don Bosco Stichting.

Don Bosco Stichting kon de partner in Zambia niet in de koude laten staan en er werd beslist om het Chilotoproject te steunen met €3500. De reactie van fr. Michael toen hij de definitieve bevestiging kreeg over de financiële steun. “I’m really grateful for this donation, it has come in the most difficult time for Chiloto, it will save our children at Chiloto.Ook in moeilijke momenten willen we onszelf uitdagen solidair te zijn met de kwetsbaren in onze samenleving.