Verrijkende paasmaandag dankzij online bezinning

Bezinning 5j8rksc

De animatiegroep Salesiaanse Familie organiseerde op paasmaandag 5 april een digitale bezinningsdag met als titel 'Hoopvol op weg met de paasverhalen: Don Bosco en Pasen'. In een uitgebreid verslag laten we u nog even meegenieten van deze inspirerende dag.

"Het is spannend om elkaar eens weer te zien en te horen. We zitten allemaal klaar achter onze laptop! De wondermiddelen van de communicatie en de technische handigheid van Jan Daems maken dit mogelijk. We stellen ons eerst voor aan elkaar, wie we zijn en van waar we komen.

Na het intens gebed van Carine D’Hondt over de verrijzenisvreugde neemt Eric Haelvoet het woord. Hij legt uit dat Don Bosco de bijbel veel gebruikte om zijn jongens te onderwijzen. We bekijken vooral de momenten waarop Don Bosco de paasverhalen uit het Lucasevangelie uitlegde aan zijn jongens. Voor Don Bosco was de paasgroet “vrede zij met u, Ik ben het die tot u spreek” een bewijs van zijn barmhartigheid. Hij stelt de leerlingen gerust en Hij houdt zijn belofte. Als we ons bij de Hemelvaart afvragen “Waar is Jezus nu?”, zegt Don Bosco: “Als God is Hij op elke plaats en als mens is nu bij de Vader.” Daarna houden we een persoonlijke bezinning over de vier vragen die Eric ons aanreikte en worden we in groepen verdeeld voor een vrij deelmoment. Dit is zeer verrijkend. Uit iedere groep worden drie woorden onthouden. Bij ons zijn dat overgave, barmhartigheid en vrede.

We beginnen aan deel twee. Eric legt zich nu toe op de paasstukjes uit het Matteusevangelie. Jezus ging op weg met zijn leerlingen en met alle volken. Don Bosco is getroffen door de woorden “Ik ben met jullie tot het einde van de wereld.” Deze visie brengt hij tot uitdrukking in het schilderij van Maria Hulp in de basiliek van Turijn. De zending van de leerlingen en dus ook van ons staat centraal. De bijbel onderwijzen is uiterst belangrijk. Opnieuw krijgen we vragen, nu drie, voor de persoonlijke tijd. Daarna mogen we met een ander groepje met elkaar delen en getuigen. Ook weer een verrijkend moment met drie woorden waar we alles in vervatten: geraakt worden – voorleven - veel mogen ontvangen van Jezus’ liefde.

Het avondwoordje van Don Joan Lluis Playa – die ons vanuit Barcelona toesprak – legde de bekende foto van Don Bosco in Barcelona (8 april 1886) uit als teken van zijn grote liefde voor de Salesiaanse Familie en haar zending. We danken Anita voor de vertaling. Het was een verrijkende namiddag. Dank aan Jan, Carine, Eric en de hele Animatiegroep SF voor dit initiatief. Dank aan alle deelnemers voor de deelname."