Verslag eerste bijeenkomst MDB Hechtel

Holding hands 858005 1280 3wpapsd

Op 31 augustus hielden de Medewerkers van Don Bosco (MDB) Hechtel hun eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar onder een nieuw verkozen bestuur en voorzitter. De aanwezigen waren blij elkaar terug te zien.

Het jaarprogramma dat voorbereid was door de nieuwe LAB (plaatselijk bestuur van de medewerkers, red.) werd toegelicht. Dit programma was opgesteld volgens de reacties en suggesties van de laatste bijeenkomst van het vorige werkjaar. Het zou een drukke februarimaand worden, met als hoogtepunt de jaarlijkse vormelingendag.

Als aanvulling op het programma is er nog gezocht naar initiatieven om als groep naar buiten te treden om op een andere wijze “jongeren” te bereiken, naar het voorbeeld van Don Bosco.

Het thema van de bijeenkomst van deze avond was een Lectio Divina, voorbereid en geleid door Mieke Poncelet, gebaseerd op de Bijbeltekst van Marcus over de genezing van de lamme door Jezus. Na een individuele lezing van dit verhaal, kwamen verschillende inzichten naar boven, waarover we gedachten uitwisselden. De aandacht ging vooral naar de 4 helpers die er alles aan deden om de lamme tot bij Jezus te krijgen. De meesten vonden zich hierin terug.

Naar goede gewoonte werd de bijeenkomst afgesloten met een korte bezinning in de kapel van de gemeenschap en kon er nagepraat worden onder het nuttigen van een drankje en een lekker stukje cake van onze “huisbakker” Willy.