Verslag salesiaanse ontmoetingsdag 2018

10 mjo9tau

Heel veel medebroeders kwamen gisteren samen in Don Bosco Kortrijk, ja zelfs van 300 kilometer ver! Na een heerlijke kop koffie en een warmhartige eucharistie, genoten ze van de receptie en het feestmaal aan de overkant, bij onze zusters.

In de feestelijke zaal klonk uitbundig en broederlijk het verhaal van vele herinneringen. De dappersten zongen zelfs hun vriendschap uit. Koen Coudyzer, 50 jaar priester, stond in de kijker. Om zijn jubileum te besluiten had hij – in afspraak met zijn geliefde directeur Jos – het sacrament van de ziekenzalving gevraagd. Deze viering vond plaats in familiale kring, met enkele leden van onze gemeenschap.

“Dank u wel, Wilfried!” Dit antwoord van Koen verraste mij. Hij zag me niet, zovele mensen had hij reeds gehoord, toch herkende hij mijn stem die zei: “God zegene en beware je, Koen!” Het was een broederlijke en gelovige ontmoeting in de marge van onze grote salesiaanse ontmoetingsdag.

De familieleden en medebroeders gingen voldaan naar huis, maar vooral Koen jubelde van dankbaarheid. Hij, de blinde, had als geen ander, Gods tederheid gezien.

Ja, het was een dag van voelbare ‘ontmoeting’. Aan ons allen heeft God zijn liefde geopenbaard.