Verslag samenkomst coadjuteurs in Barcelona

Whats App20 Image202019 01 1920at2016 25 58 dt20he8

Van 17 tot en met 21 januari was er in Barcelona een bijeenkomst van een 35-tal salesiaanse coadjuteurs* uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Slowakije, Slovenië en Hongarije. Vanuit onze provincie namen Hoan Pham en Jan Van Oycke eraan deel.

Don Pascual Chavez, de vorige Algemene Overste van de salesianen, gaf een aantal conferenties, waarna er tijd was voor uitwisseling in kleine groepen. Een samenvatting van die uitwisseling werd dan gedeeld met de grote groep.

De thema’s van de conferenties waren:

 • Uitdagingen in het Europa van de toekomst
 • De salesiaan-coadjuteur zoals Don Bosco die droomde
 • De identiteit van de salesiaan-coadjuteur
 • De sociale aspecten van Don Bosco’s inzet

Bronnen waren ook onze constituties en het 21ste Algemeen Kapittel. Daarnaast ging het ook over de roeping, zending, vorming en het broederlijk samenleven in gemeenschap. Er werd ook aandacht besteed aan het concrete leven van een aantal coadjuteurs, in de tijd van Don Bosco en vandaag, zoals Rossi, Artemide Zatti en Istvan Sandor. Ook don Ivo Coelho, raadslid voor de vorming, was op zaterdag en zondag van de partij. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor een bezoek aan de Sagrada Familia en aan de H. Hartbasiliek in Tibidabo. En natuurlijk was er ook ruimte om samen te bidden en samen eucharistie te vieren, als broeders samen bij God.

Belangrijk om mee te nemen is dat de salesiaan-coadjuteur een eigen identiteit heeft, en ook vandaag nog een betekenisvolle roeping is ondanks het feit dat er in onze provincie niet zoveel coadjuteurs zijn, slechts 15 van de 150 salesianen in Vlaanderen en Nederland.

Een aantal aspecten van de identiteit, de zending en de roeping van de salesiaan-coadjuteur zijn niet altijd heel concreet te verwoorden omdat er binnen deze groep veel diversiteit is. Bovendien is er de mogelijkheid om eigen levensweg te bewandelen, gebaseerd op persoonlijke talenten en op de noden van de wereld van de jongeren en de noden van de congregatie.

Ik onthoud van don Chavez dat:

 • de salesiaan-coadjuteur een brugfiguur tussen twee werelden is.
  Hij staat tussen de ‘salesiaan-priester’ en de ‘medewerkers’ (niet de deelgroep van de Salesiaanse Familie, wel de mensen die als personeelslid, vrijwilliger,… actief zijn in één van de salesiaanse huizen). Hij is tegelijk ‘leek’ en ‘godgewijd’, en bouwt dus bruggen tussen die twee werelden, twee dimensies.
 • er een groot werkterrein is voor de salesiaan-coadjuteur.
  Vooral bij de jongeren en de wereld van het dagelijks werk. Daardoor worden ook drempels verlaagd tussen de Kerk en de wereld.
 • de opdracht van de salesianen ruimer is dan catechese.
  Het is de taak van de coadjuteurs om dit onder de aandacht te blijven brengen.
 • naar de jongeren toe de figuur van de coadjuteur belangrijk is.
  Omdat een heel concreet voorbeeld van christelijk en religieus leven getoond wordt.
 • het belangrijk is om daadwerkelijk solidair te zijn met armen, maar ook praktisch en creatief met situaties en uitdagingen om te gaan.
 • profetisch zijn ook belangrijk is.
  Betrokken zijn bij wat jongeren concreet beleven, om samen de handen uit de mouwen steken en een weg tonen naar een diepere dimensie en inspiratie.
 • het ook belangrijk is om als een broer te zijn voor jongeren en hen heel concreet nabij te zijn.
  Het doet veel deugd als jongeren dat zelf ook zo verwoorden; dit heb ik concreet al een aantal keer mogen ervaren.
 • het een belangrijke taak voor de coadjuteurs is om naar de periferie te gaan, om uit het klooster en het kerkgebouw te komen en naar mensen aan de rand te gaan, ook naar (jonge) mensen die er niet bijhoren.

Daarnaast was er ook een zinvolle gedachtewisseling met de deelnemers, onder andere over ons profiel en onze identiteit vandaag, als man van God gezonden tot de jongeren.

En nog twee inspirerende elementen uit de vele dingen die don Chavez aanhaalde: Don Bosco wou veel en goede coadjuteurs. Don Bosco was zelf de eerste coadjuteur omdat hij in zijn jeugdjaren, om zijn studies te kunnen betalen, onder andere werkte als schoenmaker, kleermaker, schrijnwerker, ober, … en dus op die manier ook deel uitmaakte van de wereld van de werkende jongeren.

---------------

*Coadjuteurs: Bij de salesianen van Don Bosco twee groepen: priesters (paters) en coadjuteurs (broeders). Ze hebben dezelfde geloftes afgelegd.