Verslag van leidinggevenden van Don Boscoscholen op tweedaagse in Blankenberge

Tweedaagse204 neouafq

68 leidinggevenden kwamen samen om te reflecteren over de betekenis van de veranderende wereld voor het onderwijs in onze scholen. Met z’n allen willen we groeien naar een salesiaans onderwijsproject voor de 21steeeuw met ‘leren – onderwijzen – organiseren’ als dragers en met Don Bosco als gids en tochtgenoot.

Of de wereld beter of slechter wordt, weten we niet. Wat we wel beseffen is dat samenleving hard veranderd is. Niet beter of slechter, maar anders!

Zoals Don Bosco in zijn tijd uitgedaagd werd om vorm te geven aan zijn wereld, worden wij uitgedaagd om de toekomst van onze wereld vorm te geven. Is onderwijs immers niet het krachtigste wapen om de wereld te veranderen (Nelson Mandela)? Heeft Don Bosco niet ooit de woorden ‘Ik heb de ruwe schets gemaakt, jij zult de kleuren zetten’ uitgesproken? Op deze tweedaagse zijn we alvast beginnen zoeken naar de kleuren die we wensen te gebruiken.


Dag 1: over ZILL, kwaliteitszorg & sanctiebeleid

- Basisonderwijs

Tijdens deze eerste dag verdiepte het basisonderwijs zich in de salesiaanse inkleuring van het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’ (ZILL). Dit onder de bezielde begeleiding van onze pedagogische begeleiders Kim Vanhille en Inse Van Rossom. Zij hadden het over leren leren, leren handelen, leren (samen)leven, leren van en in religie, leren zijn - vrijheid, zingeven, verbondenheid en verantwoordelijkheid - verbondenheid, vertrouwen, geloof, groei, vreugde&spel en hoop in relatie tot het nieuwe leerplan Zin in Leren, Zin in Leven.

Vervolgens kwam kwaliteitszorg ter sprake. Kim Vanhille gaf aan welke kwaliteitsverwachtingen het inspectieteam heeft. Directeur Luc Uylenbroeck van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw sloot dit stuk af met zijn positieve getuigenis over de nieuwe wijze van doorlichten door de onderwijsinspectie.

- Secundair onderwijs

Leidinggevenden uit het secundair onderwijs mochten ondertussen kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en Chris Vleugels, zijn adviseur, ontmoeten. Eerst reflecteerden ze over de zorgzame school. Daarna kwam het sanctiebeleid aan bod. Door middel van concrete casussen passeerden werd de theorie heel concreet.

Nadien gaven de pedagogische begeleiders Ingrid Wyn en Roeland Van den Broek werksessies over een zelfevaluatie-instrument die ze hadden ontworpen. De deelnemers kregen de kans om in groepjes ervaringen uit te wisselen over

  • omgaan met diversiteit
  • kwaliteitsontwikkeling
  • leerlingenbegeleiding
  • personeelsbeleid en professionalisering
  • rapportering en oriëntering


Dag 2: salesiaanse onderwijsvisie & leren van elkaar


Didier Finet nam het woord over leren – onderwijzen – organiseren als dragers van kwaliteitsvol salesiaans onderwijs. De voorzitter beklemtoonde hierbij het belang van wetenschappelijk onderzoek. Recente inzichten moeten gespreksonderwerpen zijn op onze scholen, het kan onze leerlingen alleen maar ten goede komen.

Vervolgens sprak Carlo Loots, salesiaan en coördinator Don Bosco Vorming en Animatie, over het groeien naar een salesiaans onderwijsproject vanuit ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. Hij benadrukte het belang van waardengedreven onderwijs. Bij opvoeden legde Carlo Loots het accent op actualisering van ons opvoedingsproject.

Nadien was het tijd om in groepsgesprekken van elkaar wat op te steken. We hanteerden de werkvorm ‘World Café’, die door Don Bosco Vorming & Animatie in goede banen werd geleid. Elke groep slaagde erin om een interessante poster te ontwikkelen als samenvatting van de uitwisselingen.

De voorzitter eindigde de tweedaagse met een woord van dank en een wens die hem nauw aan het hart ligt:

Durven beginnen … waar anderen ophouden.
Willen geloven … dat het goede zijn weg vindt.
Leren ontdekken … wat in jezelf verborgen ligt.
Mogen ervaren … dat hoop niet misleidt.
Laten gebeuren … wat je niet in de hand hebt.
Kunnen loslaten … om het nieuwe te verwachten.