Verslag vormingsdagen van Forum Salesiano 2018 in Wenen

DSC 0043 zb7nlos

Van 21 tot 24 augustus gingen in Wenen vormingsdagen van Forum Salesiano 2018 door. Carlo en Colette van Don Bosco Vorming & Animatie maken deel uit van de werkgroep die de inhoud voorbereidde. Ze namen ook de praktische organisatie en de procesbegeleiding ter plaatse voor hun rekening.

Dertig deelnemers (SDB, FMA en leken) uit 8 verschillende Europese landen werden gastvrij onthaald in het ‘Sommerhotel’ van de Oostenrijkse provincie. Onder hen ook de provinciaals van Oostenrijk en Groot-Brittannië en de overste van de zusters van de provincie Oostenrijk-Duitsland. De studieweek had als thema de ‘presentie’ in de salesiaanse opvoeding.

Vanuit verschillende perspectieven werd de betekenis van presentie verkend: fenomenologisch, historisch, spiritueel, pedagogisch, ethisch … . Wat present zijn als opvoeder concreet betekent werd ook verkend vanuit verschillende realiteiten: het alledaagse leven, de wereld van de straat, de digitale wereld. Inhoudelijke inbreng werd telkens afgewisseld met uitwisseling tussen de deelnemers en vertaling naar de eigen context. Het waren intense en verrijkende dagen.

De teksten van deze editie (in het Engels en/of Italiaans) zullen in het najaar online geplaatst worden zodat ze voor alle geïnteresseerden te raadplegen en te downloaden zijn. Wie graag op de hoogte gebracht wordt wanneer ze beschikbaar zijn, kan mailen naar vormingenanimatie@donbosco.be .