VIA Don Bosco: "Recht op onderwijs voor meisjes prioriteit"

VIA 3ze5czl

Meisjes in het Zuiden dreigen volgens ontwikkelingsorganisatie VIA Don Bosco het grootste slachtoffer van de coronacrisis te worden. “Ze moeten in tijden van crisis vaker wegblijven van school voor huishoudelijke of zorgtaken”, legt communicatieverantwoordelijke Bram Reekmans uit in Planet Lifestyle.

Dit jaar focust de ngo voor ontwikkelingssamenwerking op het recht op onderwijs voor meisjes. Men vreest dat heel wat leerlingen in Afrika en Latijns-Amerika de schoolbanken vroegtijdig zullen verlaten en nooit meer naar school zullen gaan. “Wij werken in die landen vooral met kwetsbare jongeren”, vertelt Bram Reekmans.

Financiële moeilijkheden
“We werken met jongeren met een verleden als straatkind of die opgroeien in moeilijke gezinssituaties. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel gezinnen in armoede terechtkomen. Het gevolg is dat de ouders het schoolgeld van hun kinderen niet meer kunnen betalen of dat de kinderen moeten thuisblijven om geld te verdienen voor het gezin.”

“De ervaring met de ebolacrisis leert ons dat meisjes in crisistijden ook vaker dan jongens thuis blijven omdat ze huishoudelijke taken op zich moeten nemen. Daarnaast lopen ze een groter risico op een vroegtijdig huwelijk of moeten zich prostitueren. Ze zijn in tijden van crisis sneller slachtoffer van seksueel geweld omdat de beschermende omgeving van de school dan wegvalt.”

“Die risico’s van seksueel geweld en prostitutie zorgen vaak voor ongewenste zwangerschappen. Ten tijde van de ebolacrisis was het aantal vroegtijdige zwangerschappen op sommige plaatsen wel tot 65% gestegen. We vrezen dat nu hetzelfde zal gebeuren.”

Recht op onderwijs
VIA Don Bosco oefent druk uit op Meryame Kitir, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, om te investeren in kwaliteitsvol en inclusief onderwijs in het Zuiden. “Wij vragen onze overheid om die vooruitgang te beschermen en het recht op onderwijs voor meisjes tot een prioriteit te maken”, besluit Reekmans. “Onderwijs is dé basis voor een herstel na de coronacrisis, want het heeft grote positieve effecten op domeinen zoals gezondheidszorg, economische ontwikkeling en de gelijkheid tussen man en vrouw.”