VIA Don Bosco: "Samen in actie voor onze wereld"

Globaledweek 8ln9u8e

Van 16 tot 22 november nam VIA Don Bosco deel aan de Week van Wereldburgerschapseducatie. Die week nodigt ons allen uit om stil te staan bij ons wereldbeeld en actie te ondernemen, met wereldburgerschapseducatie als middel voor solidariteit en positieve verandering.

Heel het jaar door sensibiliseert de dienst Wereldburgerschapseducatie van VIA Don Bosco jongeren rond wereldwijde uitdagingen. Op die manier wil men hen stimuleren om kritische, verantwoordelijke en solidaire jongeren te worden die een engagement voor de wereld opnemen en uitdragen.

Maar wat is een wereldburger juist? En hoe kunnen we samen actie ondernemen voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld? Twee medewerkers van VIA Don Bosco en twee Indische leerkrachten uit uitwisselingsprojecten beantwoorden deze vragen.

Emmelie Boutens, programmabeheerder VIA Don Bosco

Bieke Vandamme, coördinator VIA Don Bosco

Alagappan, Don Bosco Redhills

Sagayaraj, Don Bosco Redhills

Aan de hand van workshops, inspiratiegidsen, educatieve activiteiten en uitwisselingsprojecten biedt VIA Don Bosco een breed gamma aan voor het technisch en beroepssecundair onderwijs, zodat leerkrachten samen met hun leerlingen kunnen werken rond thema's als duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, het recht op onderwijs en mondiale rechtvaardigheid.