VIA Don Bosco verwelkomt twee nieuwe 'School for Rights'

SFR20 VIA dzzxknm

Vanaf komend schooljaar mag VIA Don Bosco twee nieuwe scholen verwelkomen in haar 'School For Rights'-traject! Zowel het CLW uit Kortrijk als GO! Next, het atheneum uit Hasselt, krijgen de komende drie jaren een coach van VIA Don Bosco over de vloer om hen te begeleiden in dit proces.

"Via het driejarige traject ‘School for Rights’ (S4R) begeleiden we secundaire scholen om de kinderrechten te verankeren op school", klinkt het bij VIA Don Bosco. "Samen werken aan kinderrechten betekent: kennis en begrip overbrengen van de normen, waarden en principes achter het kinderrechtenverdrag. Het beïnvloedt gedrag en scherpt vaardigheden aan: gelijkheid, non-discriminatie, integratie, respect, waardigheid, participatie, democratie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en een kritische geest."

Cultuur creëren
"Dankzij vorming over kinderrechten, schieten kinderen en jongeren in actie om respect af te dwingen voor hun rechten en ze te verdedigen. Wanneer kinderen en jongeren opkomen voor zichzelf en voor anderen, dan toont dat een cultuur van kinderrechten. En het is die cultuur die we samen met de scholen trachten te installeren. Op het einde van het traject is de jongerenrechtenthematiek dan ook duurzaam verankerd in de school en krijgt deze hiervoor een erkenning met een 'School for Rights'-label."