Afgelopen zondag 4 februari heeft de gemeenschap van de salesianen het feest van Don Bosco gevierd in de kapel van de zusters Clarissen.

Veel mensen hebben meegevierd en voor de gelegenheid was er een klein orkest, samengesteld door de inzet van broeder Toni Berek sdb, de zusters vormden samen met enkele anderen het koor. Het geheel zorgde voor een aparte sfeer met liederen van Taizé en Lourdes. Ook werd er het bekende Don Bosco lied: ‘Padre, maestro e amico’ gezongen. Het thema van de viering was de strenna van de salesiaanse familie: ‘Heer, geef mij van dat water’. Jos Stevens sdb, directeur van de gemeenschap, maakte duidelijk dat het leven van Don Bosco verwees naar de bron, namelijk Christus en de liefde van God. De ochtend werd besloten met een receptie om elkaar te ontmoeten. De zusters stelden hiervoor een ruimte ter beschikking en enkele jongeren van het Jeugdhuis hebben zorg gedragen voor de catering.