Vlaamse Scholierenkoepel: "Betaalbaar onderwijs is een recht"

Onderwijs 26wz0my

Op 21 november weerklonk de stem van scholieren luid in de media en in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) ging toen langs bij de verschillende fracties om haar advies 'Betaalbaar onderwijs is een recht' af te geven.

Dit advies kwam tot stand na een online bevraging bij bijna 200 scholen waaruit blijkt dat betaalbaar onderwijs onder druk staat. "Digitalisering en energieprijzen komen bovenop de reeds prijzige schoolfactuur, het is dus tijd voor actie!", klinkt het bij de VSK. "We vragen onder andere een maximumfactuur en bevriezing van schoolkosten voor 2023." Het advies van de Vlaamse Scholierenkoepel werd ook onderschreven door UNICEF België, Netwerk tegen Armoede, Vlaamse Jeugdraad, vzw Krijt, Stichting Pelicano, vzw Goevie en Teach for Belgium.

Steeds minder toegankelijk
"Als Vlaamse Scholierenkoepel vragen we dat de minister en beleidsmakers dringend werk maken van betaalbaar onderwijs door middel van acties die verder gaan dan financiële steun voor scholen", luidt het advies. "Door de energiecrisis en de digitalisering van het onderwijs zijn de schoolkosten ten opzichte van de voorbije schooljaren gestegen. Dat concluderen we op basis van onze bevraging. Voor scholieren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden heeft dit een negatieve impact. Onderzoek leert ons dat scholieren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden omwille van hoge schoolkosten vaak zonder schoolboeken in de klas zitten, minder vaak meegaan op meerdaagse schooluitstappen, kiezen voor goedkopere scholen en studierichtingen… Nu het leven duurder blijft worden, vrezen wij dat ons onderwijs steeds minder toegankelijk wordt."

"Kwaliteitsvol onderwijs gaat hand in hand met toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedere leerling"

Pijnpunten en tekortkomingen
"Nochtans heeft ieder kind recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs. Die toegang wordt sterk bepaald door de betaalbaarheid van ons onderwijs. Het recht op onderwijs kan pas maximaal worden gegarandeerd als de toegang tot onderwijs voor alle leerlingen mogelijk is. Vandaag staat de betaalbaarheid van ons secundair onderwijs onder druk. Als Vlaamse Scholierenkoepel vinden we het dringend tijd voor actie. Met dit advies benaderen we het thema schoolkosten vanuit het oogpunt van de scholier in het secundair onderwijs. 580 scholieren gaven van dinsdag 18 oktober 2022 tot donderdag 27 oktober 2022 hun kijk en mening over dit thema via een online bevraging. We bereikten hiermee scholieren uit alle onderwijsvormen die school lopen in 192 verschillende secundaire scholen uit de Vlaamse Gemeenschap. Bijna de helft van de respondenten zit in de derde graad (aso 21,4%, bso 13,4% en tso 12,9%). Deze groep scholieren gaf haar mening over wat goed gaat en wat nog beter kan op vlak van schoolkosten en betaalbaarder onderwijs. Met dit advies wijzen we op pijnpunten en tekortkomingen in het beleid rond schoolkosten, waar scholieren dagelijks mee worden geconfronteerd en waar het volgens hen dringend beter moet. Want laat ons dit niet vergeten: kwaliteitsvol onderwijs gaat hand in hand met toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedere leerling."