"Volgend schooljaar dagelijks gratis ontbijt aanbieden"

Ontbijt

Uit een studie van Kellogg België blijkt dat bijna 1 op de 4 Belgische gezinnen het steeds moeilijker krijgt om hun kinderen eten te geven. Dat resulteert in overgeslagen ontbijten en meer lege brooddozen op school. 40 procent van de bevraagde leerkrachten geeft daarbij aan eten mee te nemen van thuis, om uit te delen aan de leerlingen. Die ontwikkelingen merken ze ook op in het Technisch Instituut Don Bosco Brussel.

Tussen 12 januari en 1 februari 2023 voerde Kellogg België een enquête rond voedselarmoede in ons land. “Die bouwde voort op een studie die we in 2016 al eens uitvoerden”, zegt Luc Houben, General Manager bij Kellogg Benelux. “De resultaten zijn ronduit alarmerend. 24 procent, bijna 1 op 4 van de bevraagden, gaf aan dat ze steeds meer moeilijkheden ondervinden om hun kinderen te voeden. Dat is stijging van meer dan 7 procent vergeleken met 2016.”

Lege brooddoos


En dat vertaalt zich onder meer in lege brooddozen en het overslaan van het ontbijt. “1 op de 5 leerlingen komt ‘s morgens naar school zonder eerst gegeten te hebben", aldus Houben. “Die resultaten stellen we ook vast in de praktijk”, zegt Elisabeth Verschoore, directrice van Don Bosco Brussel. “Sommige leerlingen vertellen ons dat ze 's ochtends geen ontbijt hadden of geen lunchpakket meekregen. Voor Covid zagen we ook dat ontbijt regelmatig werd overgeslagen, maar nu merken we steeds vaker dat het ook voor de lunch gebeurt.”

Voor de Covidpandemie hield het Technisch Instituut Don Bosco dagelijks een ontbijtmoment voor de leerlingen. “Tijden de pandemie is dat helaas stilgevallen. Nu willen we dat weer opbouwen, zodat het opnieuw een vaste waarde wordt in het lesprogramma. Volgend schooljaar willen we het opnieuw dagelijks inplannen”, vertelt Verschoore. “Zowel wij als de leerkrachten merken dat die momenten een positieve invloed uitoefenen op onze leerlingen. Voor de kinderen is het bijvoorbeeld belangrijk om rustig hun ontbijt te kunnen eten. Het werkt bevorderend op sociaal niveau, in omgang met de medeleerlingen en leerkrachten, en ook voor de resultaten en het mentaal welbevinden zijn er gunstige effecten.”

Stigma


Niet alleen voor de prestaties van de leerlingen heeft voedselarmoede gevolgen, er heerst ook heel wat stigma rond. “55 procent van de mensen die lijden onder de problematiek, zegt zich ernstig te schamen om hun situatie aan te kaarten op school", aldus Houben. "Door samenwerkingen met scholen en andere instellingen proberen we dat bespreekbaar te maken.” Verschoore vult aan: “Het is als ouder natuurlijk niet makkelijk om zoiets toe te geven. Sommige ouders verzwijgen dat ook. Wij trachten hen zoveel mogelijk te betrekken en te informeren, tijdens infoavonden bijvoorbeeld. Dat zorgt er wel voor dat het schaamtegevoel afneemt. Maar het blijft zeker en vast een werkpunt waar we op zullen blijven inzetten.”

"Het blijft belangrijk om aandacht te vragen voor voedselarmoede", besluit Houben. "Soms vergeet men wel eens dat bepaalde problemen in de wereld zich letterlijk onder onze neus afspelen.” Dat beaamt ook Verschoore. “Het is van essentieel belang dat anderen, zoals Kellogg, scholen als de onze blijven steunen om deze diensten te kunnen blijven leveren. Door het probleem onder de aandacht te brengen zal ook het stigma rond het gebruik van onze diensten verdwijnen, en op lange termijn zullen minder mensen honger lijden”, besluit de directrice.

Auteur: Tim Bex