Voorzitter van Europees Parlement prijst de salesianen

Sassoli g8xkg1w

“In deze moeilijke maanden hebben de salesiaanse werken niet alleen een concrete bijdrage geleverd op het gebied van planning en opleiding, maar hebben ze ook een waardevolle rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn bij de politieke klasse en instellingen over het belang van deze kwesties." Dat zei David Sassoli, voorzitter van het Europees parlement, op de bijeenkomst 'Next Generation Edu - Education for the Future of Europe'.

De 'Next Generation Edu' is een meeting die ter ere van het feest van Don Bosco georganiseerd werd door Don Bosco International. Al aan het begin van zijn toespraak vertelde Sassoli dat hij "erg blij was om deel te nemen aan deze bijeenkomst die ons uitnodigt om na te denken over de centrale rol van het onderwijs in dit delicate historische moment."

Essentiële elementen
Na te hebben onderstreept dat onderwijs en vorming twee essentiële elementen zijn om wederzijds begrip te bevorderen en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die in staat zijn de snelle transformaties van onze samenlevingen te interpreteren, citeerde de voorzitter van het Europees Parlement Don Bosco en een van zijn beroemdste motto's, namelijk dat "onderwijs ook een zaak van het hart is, het is het ware welzijn van de jongeren willen waarmaken."

"Onderwijs is ook een zaak van het hart, het is het ware welzijn van de jongeren willen waarmaken."

Europese initiatieven
"Het onderwijsaanbod moet kunnen kijken naar een integrale ontwikkeling van de persoon en moet de spil zijn waarrond ons herstel- en inclusiebeleid wordt geplaatst, in het bijzonder met betrekking tot de groene en digitale transitie," voegde Sassoli eraan toe. Om deze reden illustreerde hij de initiatieven die de Europese instellingen in dit verband ontplooien, zoals de verhoging van de middelen voor jeugdbeleid. Simpele voorbeelden van de wens om "Europese burgers het recht te garanderen op inclusief, kwaliteitsvol onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is."

Sassoli sloot af met Don Bosco International en de Salesiaanse Familie nogmaals te bedanken voor hun voorbeeldige en blijvende inzet in Europa en in de wereld.