De zopas gestarte stagiairs van Don Bosco Straatvisie hebben kennis gemaakt met de persoon Don Bosco en zijn pedagogische visie. Bruikbaar voor hun activiteiten met jeugd en jongeren in Amsterdam en omgeving.

De salesianen Simon Nongrum en Andy Jebarus vertelden over het bewogen levensverhaal van Don Bosco waarna een interactief programma volgde rond zijn waardevolle pedagogische inzichten, onder leiding van de taakhouder vorming Rita Vermeltfoort.

Een geïnteresseerde groep vlotte jongerenwerkers gaat komende tijd enthousiast aan de slag onder de paraplu van Don Bosco Amsterdam. Veel inspiratie en plezier gewenst!