Vormingsdag nieuwe personeelsleden Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

Schermafbeelding202018 05 0820om2016 44 13 78ztf30

Een reis naar Vremde ... een reis naar het gedachtegoed van Don Bosco, terug in de tijd ... Benieuwd naar wat deze dag brengen zal ...

We maakten kennis met elkaar... we stonden stil bij wezenlijke vragen en hindernissen uit ons eigen leven ... 2 gidsen loodsten ons door de dag en creëerden een veilige onveiligheid waardoor iedereen wel een beetje zijn comfortzone moest verlaten. We maakten kennis met de ‘golden circle’... van waaruit doen we wat we doen en wat maakt het de moeite waard? Wat zijn onze diepste levenswaarden, hoe kunnen we deze neerzetten in de wereld en waar vinden we aansluiting bij onze jongeren en hun levenswaarden, diepste overtuigingen?

Don Bosco deed dit via verhalen. Als goed verteller kon hij de jongeren bereiken via metaforen, gebruikte hij verbeelding als sterke kracht om bij hen het existentiële te raken. Wij mensen zijn immers voor onze identiteit geconstrueerd uit verhalen. Verhalen die we aan onszelf over onszelf vertellen maar ook verhalen die anderen over ons, aan ons vertellen. Het spreken over het verhaal waarin iemand geboren wordt, lijkt mij voor jongeren heel belangrijk ... De gekozen naam is vaak een samenballing van het verhaal dat ouders droomden voor hun kind (vb. naam van een voetballer, vernoemd naar een voorouder, een naam die aarding geeft of net vleugels, ...). Goed om mededogen te hebben met ouders. Vaak komen gruwelijke verhalen aan het licht over ouders, dan is het goed om te weten dat over het algemeen alle ouders een mooi verhaal droomden voor hun kinderen.

Don Bosco brengt zijn pedagogische en spirituele inzichten niet in theorieën. Zijn narratieve pedagogie schraagt ook nu nog, na 200 jaar, onze opvoedingswaarden die wij aan jongeren willen doorgeven en die onbewust aanwezig zijn in de grondhoudingen van opvoeders. Via verbindende ontmoeting tot een vertrouwensrelatie komen en hun noden detecteren, was één van de pijlers van Don Bosco om met jongeren een verder proces te gaan. Eveneens laat Don Bosco het belang zien van het overwinnen van crisismomenten die, mits goede begeleiding en ondersteuning, groei kunnen betekenen en waarbij waarden verinnerlijkt worden. Deze waarden bieden aan de jongere houvast en fungeren dan als kompas op hun verdere levenspad.

Uiteraard kenden jongeren uit de tijd van Don Bosco andere streefdoelen, andere gevoeligheden en mentale schema’s die grotendeels vreemd zijn aan de huidige generatie. Toch inspireert Don Bosco ons als hulpverleners om betekenisvolle en stimulerende levensmodellen uit te werken. Hij daagt ons uit om jongeren gevoelig te maken voor zingeving, authentieke waarden. Hij daagt ons uit om ons eigen narratief als hulpverlener onder de loep te nemen.

Het was een dag van even stil staan, formeel en informeel “ont”-moeten, dialogeren, samen zijn met anderen die eveneens jongeren, soms in heel complexe omstandigheden, begeleiden. Het was een dag van verhalen, inzichten verzamelen, vertalen naar het heden ... Het was een verrijkende ervaring die met wijn en een Italiaans avondmaal warm werd afgesloten.