WAAR HOOP JIJ OP IN DIT NIEUWE ACADEMIEJAAR?

Vragen Aan sep2020 h7byk5r

Het nieuwe academiejaar is nu echt in gang geschoten. Na een lastig einde van het schooljaar 2019-2020 hopen de meeste mensen alvast op een rustiger vervolg. Wij lieten vier leden uit de Don Boscofamilie aan het woord en peilden naar hun verwachtingen, want... Hoop doet leven.


Kris, Adjunct-directeur Don Bosco Halle (linksboven)

“Ik hoop op een zo normaal mogelijk schooljaar. Onze BSO-leerlingen hebben nood aan structuur én praktijklessen (toch 16u per week) en kunnen moeilijk op afstand onderwezen worden. Twee goede redenen waarom leerlingen voltijds naar school moeten kunnen gaan. Mocht dit door COVID-19 toch niet kunnen, dan hoop ik dat we daarvoor tijdig duidelijke en eenduidige instructies krijgen van de overheid. Leerlingen, leerkrachten én directies zullen er wel bij varen.”

Bert, directeur schoolorganisatie Don Bosco Groot-Bijgaarden (rechtsboven)

“Tijdens de lockdownperiode kwamen ‘thuis’ en ‘school’ heel dicht bij elkaar. We keken soms letterlijk elkaars woonkamer binnen. Ik hoop dat die brede holistische blik, zowel op de leerling als de leerkracht, een blijver is. Niet enkel de vooruitgang in het leerproces is van tel. De zorg voor elkaar, oog voor welbevinden, combinatie thuis/school, uiteenlopende thuissituaties, kleine en grote kwetsbaarheid..."

Arne, ondersteunende kracht bij Don Bosco Kortrijk (linksonder)

“Ondanks corona ben ik blij dat kinderen en jongeren naar school kunnen. Maar ook dat wij als leerkrachten, directie en ondersteunend personeel kunnen gaan werken. Er zijn meerdere redenen, maar laat het ons maar bij het belangrijkste houden: het 'mens zijn', het 'samen zijn', het 'leven-van-alle-dag kunnen delen', het 'actief deelnemen aan de maatschappij', 'het kunnen en mogen zorgen voor elkaar’. Als ons voorbeeld uit de negentiende eeuw uit Piëmont dit zou weten, dan zou hij heel fier zijn op ons allemaal. En ik hoop dat we dit zo kunnen verderzetten.”

Carine, coördinator medewerkers van Don Bosco (rechtsonder)

“Het komende academiejaar is wel een bijzonder jaar. In die zin dat het een jaar is met vele vragen, onbekenden, met zoeken naar de juiste antwoorden. Ik hoop in dit nieuwe schooljaar dat we dat samen doen en met iedereen rekening houden: kinderen, jongeren, volwassenen, maar ook onze ouderen! Ik hoop dat veiligheid en menselijkheid hand in hand gaan. We zitten nog altijd in dezelfde storm. We komen er zeker uit, en ik hoop echt dat het dit schooljaar zal zijn.”

Het volledige artikel is te lezen in de vorige uitgave van het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen.